107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu

05/07/2018

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün genel politikalarını belirleyen Uluslararası Çalışma Konferansı, her yıl İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanıyor. Yıllık “dünya emek parlamentosu”, ILO’nun 187 üye devletinden 5 bini aşkın hükümet, işçi ve işveren temsilcisini bir araya getiriyor.

Konferans bu yıl 29 Mayıs- 8 Haziran tarihlerinde “İnsan onuruna yakışır işlerin olduğu bir gelecek inşa edelim” sloganıyla işyerinde şiddet, çalışma hayatında kadınlar, sosyal diyalog, standartların uygulanması, kalkınma işbirliği gibi konular etrafında toplandı.

Konferansta ayrıca Türkiye’den işçi delegesi olarak Memur-Sen’in atanması Konferans Yetki Tespit Komitesi tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder, yaptığı açılış konuşmasında dünyada “yeni bir vahşilik” olduğunu vurguladı ve çalışma hayatındaki sorunları aşmak için üçlü yapı ruhunun canlandırılması çağrısı yaptı. İşyerinde şiddet ve taciz hakkında ise delegeleri“şiddet ve tacizden arınmış işyerlerini güvence altına alacak” yolları açmaya çağırdı.

Konferansa katılan ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan ise konuşmasında “Konferans’ta ilk kez işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir komitenin işyerinde şiddet ve tacizle mücadele için yeni bir Sözleşme veya Tavsiye Kararının geliştirilmesi konusunda görüşme yaptığını” belirterek  “Genel Direktör, delegeleri şiddet ve tacizden arınmış işyerlerini güvence altına alacak yolları açmaya çağırdı”dedi.

Sosyal Diyalog ve Üçlü Yapı Komitesi, sosyal diyaloğu ve üçlü mekanizmayı teşvik etmek için bir dizi önlem içeren yeni bir eylem çerçevesi üzerinde karar kıldı. ILO'ya, üyelerine her düzeyde ILO standartlarına uyumda destek sağlama çağrısında bulundu.

Ayrıca, ILO Üyelerinin, işverenlerin ve işçilerin ve örgütlerinin örgütlenme özgürlüğüne ve toplu pazarlık hakkının etkin bir şekilde tanınması, temel haklara ilişkin ilkelere saygı duyulması, bunların teşvik etmesi ve hayata geçirmesi çağrısında da bulundu. Aynı zamanda etkili sosyal diyaloğu teşvik etmek için uygun yasal ve kurumsal koşulların sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Komite, sosyal diyaloğun örgütlenme özgürlüğüne ve toplu pazarlık hakkının etkin bir şekilde kullanılabilmesine dayandığını ifade etti. Sosyal diyaloğun sosyal adaleti sağlayacak politikalar oluşturulmasında çok önemli bir rol oynadığı belirtildi. Ayrıca, sosyal diyaloğun etkili olması için özgür, bağımsız, güçlü ve temsil gücü yüksek işveren ve işçi örgütlerinin önemini vurguladı.

Uluslararası Çalışma Konferansı’nın Sözleşme ve Tavsiyelerin Uygulanması Komitesi ise, “Gelecekte İnsana Yakışır Çalışma Süreleri Sağlamak”başlıklı genel araştırmaya dayalı olarak, çalışma süresine ilişkin standartları tartıştı. Komite, çalışma hayatında birçok geleneksel çalışma biçimini değiştiren ve çalışmanın düzenlenmesini etkileyen dönüşümler yaşandığından, tartışmaların tam da zamanında yapıldığını kaydetti.

Konferans, ILO Genel Direktörü ’nün Komite tarafından kabul edilen sonuçları uygulamaya yönelik bir eylem planı hazırlamasını ve sonuçları küresel ve bölgesel düzeyde ilgili kuruluşlara iletmesini talep eden bir karar aldı.