2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı

Üst kuruluşlarımızdan (Kamu Hizmetleri Enternasyonali) PSI’ın araştırma ünitesinin de yayıncıları arasında bulunduğu “GERİ DÖNÜŞ YOK: KÜRESEL BİR EĞİLİM OLARAK SUYUN YENİDEN BELEDİYELERİN YÖNETİMİNE GEÇMESİ” başlıklı araştırmaya göre suyun yeniden belediyeleştirilmesi yükselen bir küresel eğilim.

2000 yılında 3 olan yeniden belediyeleştirme vaka sayısı, 2014 yılı Ekim ayına gelindiğinde 180’e ulaşıyor. Ancak bunlar yalnızca tespit edilebilenler. Araştırma kapsamında yeniden belediyeleştirme örnekleri haritalandırılmaya devam edecek.

Suyun yeniden belediyeleştirilmesinin sebeplerini ise;

 • Özel şirketlerin kötü performansı

 • Yetersiz yatırım

 • İşletme maliyeti ve fiyat artışı konusundaki anlaşmazlıklar

 • Giderek artan su faturaları

 • Özel işletmecileri izlemenin ve denetlemenin zor olması

 • Mali şeffaflığın olmaması

 • İşgücü kesintileri ve hizmet kalitesinin düşüklüğü oluşturuyor.

Araştırmanın bulguları arasında şunlar yer alıyor: Yeniden belediyeleştirme kaliteyi artırıyor

 • Suyun yeniden belediyeleştirilmesi gelişmekte olan bir küresel eğilimdir

 • Yeniden belediyeleştirme hızı çarpıcı biçimde artıyor

 • Yeniden belediyeleştirme nedenleri evrensel

 • Yeniden belediyeleştirme çoğunlukla özel kontratların iptal edilmesi ile başlıyor

 • Yeniden belediyeleştirme eğilimine öncülük edenler, suyun uzun süredir özel şirketlerin yönetimi altında olduğu ülkeler

 • Yeniden belediyeleştirme su hizmetlerine erişimi ve bu hizmetlerin kalitesini arttırıyor

 • Yeniden belediyeleştirme demokratik bir yönetim fırsatı sunuyor

 • Kamu-kamu işbirliği yeniden belediyeleştirme çabalarını destekleyebilir

Araştırma, politika yapıcılara ve yerel yönetimlere ise şu mesajları veriyor:

 • Su hizmetlerinin özelleştirilmesini ya da kamu-özel işbirliklerinin (PPPs) kurulmasını önleyin.

 • Yeniden belediyeleştirme, suyun özelleştirilmesinin ve kamu-özel ortaklığının yerine getirmediği vaatlere karşı uygun bir çaredir.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız (pdf)
Dünya Emek Hareketi
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!