2018’in İlk Sekiz Ayında İş Cinayetlerinde 1290 İşçi Yaşamını Yitirdi

13/09/2018

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) tarafından Ağustos 2018 iş cinayetleri raporu açıklandı. 2018 Ağustos ayı iş cinayetleri raporuna göre 2018’in ilk sekiz ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı Ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 129, Nisan ayında en az 189, Mayıs ayında en az 169, Haziran ayında en az 151 işçi, Temmuz ayında en az 200 ve Ağustos ayında en az 180 olmak üzere; Türkiye’de 2018 yılının ilk sekiz ayında en az 1290 oldu.

Ağustos ayında iş cinayetlerinde en az 180 işçi yaşamını yitirdi

Rapora göre; yaşamını yitirenlerin yüzde 89’unu ulusal ve yerel basından; yüzde 11’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendika verilerinden edinildi. Ağustos ayında en az 180 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 180 emekçinin 133’ü ücretli (işçi ve memur), 47’si kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor. Ölenlerin 15’i kadın işçi, 165’i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret, konaklama ve genel işler işkollarında gerçekleşti.

Ölenlerin 11’i çocuk işçi

3’ü 14 yaş ve altında olmak üzere 11 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, tekstil, inşaat ve genel işler işkollarında gerçekleşti... 14 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 7’si Suriyeli, 2’si Afgan, 2’si Türkmen, 1’i Ahıskalı, 1’i Azeri ve 1’i İranlı.

Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret/büro, belediye/genel işler, madencilik, enerji ve metal işkollarında gerçekleşti. En fazla ölüm nedeni ezilme/göçük, trafik/servis kazası ve kalp krizi/beyin kanaması.

Ağustos’ta Türkiye’nin 56 şehrinde ve yurtdışında iki ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Bursa, Antalya, Gaziantep, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya ve Sakarya’da yaşandı. Ölenlerin 4’ü sendikalı işçi, 176 işçi ise sendikasız. Sendikalı işçiler enerji ve belediye/genel işler işkolunda çalışıyordu.