25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü

25/11/2016

Bundan 56 yıl önce diktatörlüğe karşı yaşamı, özgürlüğü ve adaleti savundukları için vahşice tecavüz edilerek katledilen Mirabel Kardeşlerin mücadelesi, kadınlara öncülük etmiş ve 25 Kasım, kadınlara yönelik şiddetle mücadelenin ve dayanışmanın günü olmuştur.

Günümüzde halen kadınlar ve kız çocukları siyasal, ekonomik, sosyal ve fiziksel şiddetin çeşitli biçimlerine maruz kalıyor. Savaşın, şiddetin, sömürünün, ayrımcılığın ve eşitsizliğinin en ağır hallerini kadınlar yaşıyor. Kadınlar tacize, tecavüze uğruyor; köle gibi alınıp satılıyor; yoksullukla boğuşuyor; erken yaşta zorla evlendiriliyor; işyerlerinde ayrımcılık ve eşitsizliğe maruz kalıyor; emeği ucuzlaştırılıp değersizleştiriliyor.

Ülkemizde ise iktidar, söylemleri ve politikalarıyla eşitsizliği, ayrımcılığı ve cinsiyetçiliği beslemekle kalmayıp tecavüzcüleri ve cinsel istismarcıları adeta teşvik etmektedir. Bunun en güncel örneği 22 Ekim 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına getirilen torba yasa içindeki çocuk istismarına yönelik yasa taslağıdır. Bu yasa, bundan sonra meydana gelecek olan çocuk istismarlarında, failleri hukuki koruma altına alacak, cinsel ilişkiye rıza yaşını 15’ten 12’ye indirecek ve sadece faile değil, suça azmettirenlere veya işlenişine yardım edenlere de ceza affı getirecek bir düzenlemeydi.

Cinsel istismar ve tecavüz suçlarını aklayan yasa tasarısı kadınların direnişi sonucu geri çekilmeseydi, evliliğe cinsel istismar ve tecavüz suçunu aklayan bir hukuki statü tanınmış olacaktı.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en fazla olduğu Türkiye gibi ülkelerde yaşayan kadınlar için ise mücadelenin önemi çok daha hayatidir. Kadın işçiler sendikalarda örgütlenerek mücadelelerini güçlendirmelidir. Bu şiddetin kaynağı olan eşitsizliklerle ve ayrımcılıkla mücadele etmek yalnızca kadınlar için değil demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplumsal yaşam için gerekliliktir.

Okmeydanı Hastanesi’nde çalışan kadınlardan 25 Kasım Açıklaması

Sendikamızın örgütlü olduğu İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla hastane önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

İstanbul Tabip Odası ve SES üyesi kadınların da yer aldığı basın açıklamasında Sendikamız İstanbul 3 No’lu Şube adına Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştemsilcisi Fatma Deringöl bir konuşma yaptı. Deringöl, kadınların yoksullukla boğuştuğunu, çocuk yaşta evlendirildiğini, işyerlerinde ayrımcılık ve eşitsizliğe maruz kaldığını ve emeğinin ucuzlaştırılıp değersizleştirildiğini ifade etti.

 

Kadın İşçiler
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Örgütlüyüz, Güçlüyüz!
İzlanda’da Kadın İşçiye Düşük Ücret Ödemek Yasak
ILO, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İçin Çağrı Yaptı
Şiddetsiz Bir Hayatı Kuracağız!
Şiddete Karşıyız, Hayatı Savunuyoruz!
KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK SON YASAL DÜZENLEMELER
8 Mart'ta Alanlardaydık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Son Sıralarda!
İşyerinde kadınlara layık görülenler: Taciz, şiddet, ayrımcılık
Güvencesiz Kadın Emeği Toplantısında Emeğimizi, Kimliğimizi, Direnişimizi Konuştuk