4 Aralık 2017 Tarihinden Önce İhalesi Feshedilen Alt İşveren İşçilerinin Durumu

16/03/2018

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Başkanlığı’nın 29.12.2017 tarih ve 33484 sayılı görüş isteme yazısına istinaden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 14.03.2018 tarih ve 16385 sayılı Bakan imzalı yazısında; özel güvenlik personeli temini maksadıyla yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin; alt işveren faaliyetinin iptal edilmesi sebebiyle idare tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi ve yeni hizmet alım sözleşmesinin 04.12.2017 tarihine kadar yapılmaması halinde; 696 sayılı KHK ile eklenen 375 sayılı KHK’nin geçici 23.maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde çalışanların geçiş hakkından yararlandırılmaları gerektiği belirtilmiştir.

Bu görüş ile 04.12.2017 tarihinden önce süresi bitmeden ihalesi idarece feshedilmiş alt işveren bünyesinde çalışan üyelerimizden, 04.12.2017 tarihinde çalışıyor olması şartının aranmayacağı ve geçiş işleminden yararlanacakları belirtilmiştir.

4 Aralık 2017 Tarihinden Önce İhalesi Feshedilen Alt İşveren İşçilerinin Durumu
4 Aralık 2017 Tarihinden Önce İhalesi Feshedilen Alt İşveren İşçilerinin Durumu