Ankara 1 No'lu Şube

   
   
   
ŞUBE BAŞKANI
Ozan Ergün Doğan

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
   
 
 
 
 
Şube Sekreteri
Ayhan Nayır
 
Şube Mali Saymanı
Murat Özbek
 
 
 
 
 
Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu Kaya Dikmen
 
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayhan Gültekin
 
   
DENETİM KURULU ÜYELERİ
   
   
   
   
Denetim Kurulu Başkanı
Gültekin Alagöz
   
   
   
   
Denetim Kurulu Yazmanı
Hatice Özarslan
   
 
 
 
Denetim Kurulu Üyesi
Ali Rıza Pınar
Denetim Kurulu Üyesi
Dursun Öztürk
Denetim Kurulu Üyesi
Doğan Güneş
 
   
 
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
   
   
   
   
Disiplin Kurulu Başkanı
İshak Temiz
   
   
   
   
Disiplin Kurulu Yazmanı
Filiz Yılmaz
   
 
 
 
Disiplin Kurulu Üyesi
Haydar Karaman

Disiplin Kurulu Üyesi
Savaş Akpınar

Disiplin Kurulu Üyesi
Deniz Baydar
 

 

Adres: Çankırı Caddesi No:28 Kat:4 Ulus/ANKARA

Tel: 0 312 431 41 45-46

Faks: 0 312 431 41 49