Ankara 1 No'lu Şube

   
 
 
   
   
ŞUBE BAŞKANI
İsmail Yıldırım

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Şube Sekreteri
Erol Erkek
 
Şube Mali Saymanı
Muharrem Altan
 
 
 
 
 
  
 
 
Yönetim Kurulu Üyesi
Hanım Akkuş
 
Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan Kılıç
 
   
DENETİM KURULU ÜYELERİ
   
   
 
 
   
   
Denetim Kurulu Başkanı
Ahmet Uygun
   
   
 
  
   
   
Denetim Kurulu Yazmanı
Zeynep Mucukgil
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Denetim Kurulu Üyesi
Özdal Geyik
Denetim Kurulu Üyesi
Haydar Akın
Denetim Kurulu Üyesi
Ulaş Benli
 
   
 
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
   
   
 
 
   
   
Disiplin Kurulu Başkanı
Leyla Doğan
   
   
 
 
 
 
 
 
   
   
Disiplin Kurulu Yazmanı
Şenol Korkmaz
   
 
 
 
 
 
  
 
 
Disiplin Kurulu Üyesi
Yusuf Özdoğan

Disiplin Kurulu Üyesi
Altan Sönmez

Disiplin Kurulu Üyesi
Canan Atik
 

 

Adres: Sağlık Mahallesi Süleyman Sırrı Caddesi Nurdan Apartmanı No:2/4-5 Sıhhıye ANKARA

Tel: 0 312 431 41 45-46

Faks: 0 312 431 41 49