Çalışırken Ölmek İstemiyoruz

07/11/2017

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) tarafından Ekim 2017 ile Kasım 2017’de yayınlanan raporlara göre yalnızca Eylül ayında en az 147, yılın ilk dokuz ayında ise en az 1485 işçi kardeşimiz, Ekim ayında ise en az 182 ve yılın ilk on ayında ise en az 1683 işçi kardeşimizi iş cinayetlerinde kaybettik.

Eylül 2017’de iş cinayetlerinde kaybettiğimiz işçilerin çalıştığı işkollarına göre dağılımı: Tarım, Orman işkolunda 40 işçi; İnşaat, Yol işkolunda 27 işçi; Taşımacılık işkolunda 14 işçi; Ticaret, Büro işkolunda 12 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 10 işçi; Madencilik işkolunda 7 işçi; Metal işkolunda 7 işçi; Genel İşler işkolunda 7 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 5 işçi; Enerji işkolunda 5 işçi; Gıda, Şeker 3 işçi; Gemi, Tersane işkolunda 2 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 2 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 1 işçi; İletişim işkolunda 1 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 1 işçi ve çalıştığı işkolu belirlenemeyen 3 işçi.

Ekim 2017’de iş cinayetlerinde kaybettiğimiz işçilerin çalıştığı işkollarına dağılımı ise şöyle:  İnşaat, Yol işkolunda 46 işçi; Tarım, Orman işkolunda 37 işçi; Taşımacılık işkolunda 16 işçi; Madencilik işkolunda 12 işçi; Genel İşler işkolunda 11 işçi; Ticaret, Büro işkolunda 10 işçi; Metal işkolunda 10 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 8 işçi; Gıda, Şeker 4 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 4 işçi; Enerji işkolunda 4 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 3 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 3 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 2 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 2 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 2 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 1 işçi; İletişim işkolunda 1 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 1 işçi; Gemi, Tersane işkolunda 1 işçi ve çalıştığı işkolunu belirlenemeyen 4 işçi.

 

İş kazalarında Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsü olan Türkiye’de her gün yaşanan iş kazaları hız kesmiyor. Öncelikle belirtmek gerekir ki işçi sağlığı ve güvenliği bir insan hakkıdır.

İşgücü maliyetini düşürmek adına uygulanan taşeronlaştırma ve esnek çalıştırma biçimleri, sağlıksız ve güvencesiz çalıştırma koşulları, iş kazalarına ve ölümlere davetiye çıkarıyor. İşçi sağlığı ve güvenliği önlemlerine maliyet unsuru olarak bakılması iş kazalarını arttırıyor ve işçiler yaşamlarını kaybediyor. 

Oysa iş kazaları kader değildir. İş kazalarını önlemek elimizdedir. Bunun için öncelikle güvenceli ve sendikalı çalışma düzeni gereklidir. 

İş kazalarının önlenmesi için bilime kulak vermek; önlemleri zamanında almak ve eğitim yeterlidir.

İş kazalarının önlenmesinde başta işveren olmak üzere, sendikaların işyeri temsilcilerinin ve işçilerin önemli görev ve sorumlulukları vardır.