Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Görüştük

28/03/2018

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile görüştü. Yapılan görüşmede geçiş sürecinde yaşanan mağduriyetlere dikkat çekildi. Sayın Bakan, dile getirdiğimiz talepleri değerlendireceklerini ve eski hükümlüler ile ilgili bir genelge hazırlayacaklarını söyledi.

Sendikamızın Sayın Bakana yazılı olarak sunduğu görüşlerimiz şöyledir:

  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu kamuya geçiş hakkını kaybeden çok sayıda üyemiz bulunmaktadır. Bu süreçteki sübjektif değerlendirmelerin önlenmesi bakımından bir yasal çözüm bulunması mağduriyeti önleyecektir.
  • Daha önce yetkililerce ve bizzat tarafınızca sınavların teferruat olacağı ve bir eleme amacı taşımayacağı ifade edilmişken sınavlar sonucu elenen üyelerimizin sayısı az değildir. Oysa açıklamalara göre bu sayının sıfır olması gerekirdi.
  • Belediye şirketlerinde hali hazırda çalışmakta olan işçilerden de geçiş süreci koşulları istenmektedir. Bazı SGK Müdürlüklerinin emeklilik hakkını kazanmış durumda olan belediye şirketlerinde çalışmaya devam eden işçilerin emekliliğe sevk edilmesi talebinde bulundukları şikâyetleri gelmektedir.
  • Emeklilik koşullarını sağladıkları halde belediye şirketlerinde çalışmaya devam eden işçilerin emekliliğe sevki açısından herhangi bir düzenleme yok iken geçiş yapacak işçilerden emeklilik hakkını kazananların geçiş haklarının ellerinden alınması da ayrı bir eşitsizlik ve çifte standart olmaktadır.
  • Bu hukuksuzlukların katiyetle önlenmesi için mevzuat çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz.