DİSK/Genel-İş Şube Olağan Genel Kurulları Devam Ediyor

14/12/2018

Sendikamız Olağan Genel Kurul sürecine girmiştir. 11 Kasım 2018 tarihinde başlayarak 16 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek olan şube olağan genel kurullarımızla kuruluşumuzdan itibaren sürdürdüğümüz birlik ve dayanışmayı daha da güçlendirerek geleceği aydınlatmaya, demokrasi mücadelesini büyütmeye ve sendikal hak ve özgürlüklerimiz için mücadeleye devam edeceğiz.

İzmir 5 No’lu Şube 8. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Genel Başkan Remzi Çalışkan’ın yaptığı İzmir 5 No’lu Şubenin 8. Olağan Genel Kurulu, Genel Sekreter Cafer Konca, Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, Araştırma Daire Başkanı Çetin Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve İzmir şube başkan ve yönetim kurullarının  katılımıyla 5 Ocak 2019’da İzmir’de yapıldı.

Genel kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Ali Haydar Kara, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine;Deniz Şahin Gümüştekin, Bulut Şafak Yıldız, Sinan Uğur, İlham Uluç, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; Emrah Tarla, Mahmut Tan, Zeki Turan, Çetin Akgül, Mehmet Köse, Şube Disiplin Kurulu üyeliklerine; Dilek Yeşilyurt, Efendi Gül, Ümit Çınar, Balli Ceren Koçan ve Kemal Esatoğlu seçildi.    

  

Muğla Şube 4. Olağan Şube Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Genel Başkan Remzi Çalışkan’ın yaptığı Muğla Şube 4.Olağan Genel Kurulu, Genel Sekreter Cafer Konca, Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Güleryüz ile Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Turan Kütükbaş ve Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük’ün katılımıyla 30 Aralık 2018'de Muğla'da yapıldı. 

Genel Kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Uzay Kocabaş, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sedat Aslanoğlu, Yücel Avcı, Önder Oktay Arslan, Mehmet Varvil, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; Ali Osman Çimen, Güray Topuz, Bülent Parlu, İbrahim Vuraler, Nurettin Tan, Şube Disiplin Kurulu üyeliklerine; Özge Çoşkun, Halil Eroğlu, Mehmet Gökkaya, Hüseyin Serin ve İbrahim Tutar seçildi

   

 Mersin Şube Olağan Şube Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Genel Başkan Remzi Çalışkan’ın yaptığı Mersin Şube Olağan Genel Kurulu, Genel Sekreter Cafer Konca, Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Güleryüz, Eğitim Daire Başkanı M. Salih Doğrul, Enerji-Sen Genel Başkanı Şirin Gürbüz, DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi ve Adana Şube Başkanı Yaşar Gündoğdu, DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, Hatay Şube Başkanı Yusuf Berkyürek, Gaziantep Şube Başkanı Süleyman Göçmen’in katılımıyla 23 Aralık 2018’de  Gaziantep’te yapıldı.

Genel kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Kemal Göksoy, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Abuzer Özgür Yüksek, Ramazan Kaya, Hayrittin Düzgün, Feyım Erkek, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; Nurettin Özdemir, Serhat Sakar, Mehmet Can İlingi, Hüseyin Savaş, Serdal Gülmez, Şube Disiplin Kurulu üyeliklerine; Mehmet Cigal, Mehmet Kaya, Ali Uludağ, Nevzat Tanhan ve Şeyho Cengiz seçildi.

     

İstanbul Konut İşçileri Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Mahmut Şengül’ün yaptığı İstanbul Konut Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu, Araştırma Daire Başkanı Çetin Çalışkan’ın katılımıyla 23 Aralık 2018’de yapıldı. 

Genel kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Nebile Irmak Çetin, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Ramazan Özkan, Fesih Soysal, Bülent Erman Eren, Burak Estim, Şube Yönetim kurulu üyeliklerine, Fikri Ersöz, Dilek Coşkun, Cemal Abacı, Ahmet Yaşar Özcan, Gültekin Sansar, Disiplin Kurulu üyeliklerine; Nuray Çakmak, Serdar Uludağ, Oruç Mehmet Bakır, Erdoğan Özkaya, İsmail Pirnal seçildi.

  

İzmir 1 No’lu Şube 6. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Genel başkan remzi Çalışkan’ın yaptığı İzmir 1 No’lu Şubenin 6. Olağan Genel Kurulu, Genel Sekreter Cafer Konca, Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Güleryüz, TİS Daire Başkanı Mahmut Şengül, Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve İzmir şube başkan ve yönetim kurullarının katılımıyla 22 Aralık 2018’de İzmir’de yapıldı.

Genel kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Engin Topal, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sedat Mutlu, Hüseyin Yen, Serkan Sokat, Emin Vatansever, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; Cihangir Karabıyık, Ercan Yetiş, Mustafa Aktaşoğlu, Tolga Yılmaz, Sunay Dönmez, Disiplin Kurulu üyeliklerine; Uğur Mumcu, Semih Mehmetoğlu, Abbas Uz, Nazım Bal ve Abdullah Çiftçi seçildi.  

  

Samsun Şube 8. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Genel Sekreter Cafer Konca’nı yaptığı Samsun Şube’nin 8. Olağan Genel Kurulu, Eğitim Daire Başkanı M. Salih Doğrul ve Zonguldak Şube Başkanı Enis Dizdaroğlu’nun katılımıyla 16 Aralık 2018’de Samsun’da yapıldı.

Genel kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Mutlu Karabacak, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Derya Kızılkaya, Ahmet Ergun, Bahtiyar Eroğlu, İsmail Kaya, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; Orhan Börekçi, Nevzat Deniz Kesim, Yener Çiftçi, Baykal Yüksel, Devrim Çoban, Şube Disiplin Kurulu üyeliklerine; Muhammet Verir, Hasan Fehmi Saççı, Cem Koçyiğit, Onur Uslu ve Turan Kablan seçildi.

  

İstanbul 1 No’lu Şube 4. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Genel Başkan Remzi Çalışkan’ın yaptığı İstanbul 1 No’lu Şube’nin 4.Olağan Genel Kurulu, Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Güleryüz, TİS Daire Başkanı Mahmut Şengül, İstanbul Şubelerinden;  2 No’lu Şube Başkanı Adil Çiftçi, Konut Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak Çetin, Avrupa 3 No’lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit ve yönetim kurullarının katılımıyla 16 Aralık 2018’de İstanbul’da yapıldı.

Genel kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Mehmet Pehlivan, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Taner Yayla, Erol Akarslan, Caner Kutlu, İbrahim Sirek, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; Canan Uysal Sarı, Selim Uzunçay, Tolga Çoşar, Ferudun Senem, Samet Barın, Şube Disiplin Kurulu üyeliklerine; Kadriye Çakır, Mümtaz Yerli, Mahmut Ekici, Murat Zafer Kavak ve Ali Tutuş seçildi.

  

 

Balıkesir Şube 7. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Araştırma Daire Başkanı Çetin Çalışkan’ın yaptığı Balıkesir Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu, Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı’nın katılımıyla 16 Aralık 2018’de Balıkesir’de   yapıldı.

Genel kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Hüseyin Hilmi Ovalı, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Osman Uğur Mamuk, Mehmet Etiz, Serkan Ünlü, Metin Özbinici, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; Ceyda Nevcanoğlu, Ömür Yılmaz, Yıldız Erim, Tamer Kasal, Alaattin Ecem, Şube Disiplin Kurulu üyeliklerine; Cemal Alkan, Adem Güven, Veli Özpek, Gökhan Tek ve Ali Gökmen seçildi.

 

İzmir 3 No’lu Şube Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Genel Başkan Remzi Çalışkan’ın yaptığı İzmir 3 No’lu Şube Olağan Genel Kurulu, Genel Sekreter Cafer Konca, Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Güleryüz, Eğitim Daire Başkanı M. Salih Doğrul, Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Mahmut Şengül, Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı ile DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve İzmir şube başkan ve yönetim kurullarının katılımıyla 15 Aralık 2018’de İzmir’de yapıldı.

Genel kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Faruk Saral, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Ömer Erbaş, Serap Yılmaz, Çoşgun Çakmak, Rıfat Nezir, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; Emrah Kahraman, Bülent Kayın, Şaban Keleş, Hamza Yılmaz, Ömer Kaçar, Şube Disiplin Kurulu üyeliklerine; Metin Özbilen, Muhyettin Sakat, Mesut Aksoy, Seçkin Alaş ve Candan Aydın seçildi.

  

Ankara 3 No’lu Şube 7. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Genel Başkan Remzi Çalışkan’ın yaptığı Ankara 3 No’lu Şube 7. Olağan Genel Kurulu, Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Güleryüz,  Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, Araştırma Daire Başkanı Çetin Çalışkan, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Turan Kütükbaş'ın katılımıyla yapıldı.

Genel kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Hüseyin Kabaca, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Nermin Yurttaş, Mehmet Sarı, Reyhan Karadeli, Fatih Aksoy, Kemal Çotuk, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; Kemal Çotuk, Lale Güvenç, Bayram Kabaca, Çınar Keçelioğlu, Abdullah Tuğ, Şube Disiplin Kurulu üyeliklerine; Mıyasa Şahin, Mustafa Uçar, Fatih Karakurt, Satı Uysal ve Faruk Topçu seçildi.

  

İstanbul 3 No’lu Şube 8. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Güleryüz’ün yaptığı İstanbul 3 No'lu Şubemizin 8. Olağan Genel Kurulu, İstanbul şubeleri; 2 No’lu Şube Başkanı Adil Çiftçi, 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak Çetin ile şube yönetim kurullarının katılımıyla yapıldı.

Genel kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Zeynel Yiğit, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Süleyman Savaş Baran, Aslan Güngör, Neşe Karaçimen, Nurettin Ateş, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; Filiz Öztürk Ülgen, Hıdır Kaya, Turan Yıldırım, Ferhat Şahin, Hasbi Karakum, Şube Disiplin Kurulu üyeliklerine; Ali Rıza Kara, Serdar Tokaş, Abdullah Yalçın, Mustafa Şahan ve Turan Yıldırım seçildi.

  

Batman Şube 6. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Genel Başkan Remzi Çalışkan’ın yaptığı Batman Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu Eğitim Daire Başkanı M. Salih Doğrul ve DİSK Diyarbakır Bölge Temsilcisi M. Şirin Gürbüz'ün katılımıyla 8 Aralık 2018’de Batman’da yapıldı.

Genel kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Ferhat Ataca, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Narin Erol, Şirin Çelik, Harbiye Uçar, Kemal Akın, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; İrfan Tufan, Mehmet Barış, İdris Basutçu, İhsan Şanlı, Mehmet Emin Gülseren, Şube Disiplin Kurulu üyeliklerine; Kadri Arslan, Remzi Güney, Ahmet Başalak, Akif Tilen ve Kemal Salman seçildi.

  

Zonguldak Şube 8. Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Güleryüz’ün yaptığı Zonguldak Şubemizin 8. Olağan Genel Kurulu, Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Mahmut Şengül’ün katılımıyla 2 Aralık 2018’de Zonguldak’ta yapıldı.

Genel Kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Enis Dizdaroğlu, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Recep Terzi, Hakan Aksu, Kutay Sungur, Volkan Azaklı, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; Ünal Meşebaşı, Vedat Ekmekçi, Mehmet Ali Sarıyılmaz, Mustafa Çoraman, Bayram Demirel, Şube Disiplin Kurulu üyeliklerine; Yavuz Altınoğlu, Servet Kayaoğlu, Celil Sağlam, Mesut Aksu ve Gençe Sarıkaya seçildi.

  

Ağrı Şube 4. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Eğitim Daire Başkanı M. Salih Doğrul’un yaptığı Ağrı Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulu, DİSK Diyarbakır Bölge Temsilcisi M. Şirin Gürbüz'ün katılımıyla 2 Aralık 2018’de Ağrı’da yapıldı.

Genel Kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Ersin Erincik, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Necmettin Solhan, Atilla Demir, Gülay Turan, Baran Yakut, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; Gülten Ergin, Nazan Türkkal, Turgay Telhan, Vesim Alpaslan, Handan Gündüz, Şube Disiplin Kurulu üyeliklerine; Adem Akbulut, Gülay Yakar, Serkan Cengiz, Nurcan Esenboğa ve Orhan Kandemir seçildi.

  

Kocaeli Şube 4. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Güleryüz’ün yaptığı Kocaeli Şubenin 4. Olağan Genel Kurulu, Trakya Şube Başkanı Salim Şen, Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Turan Kütükbaş, İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube Başkanı Nevzat Karataş, Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak’ın katılımıyla 1 Aralık 2018'de Kocaeli'nde yapıldı.

Genel kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Vedat Küçük; Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Hasan Annıka, Hasan Aydemir, Metin Karadaş, Veysel Turhan, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; Burak Efe Erdoğan, İsmet Yıldız, Nurayi Karadeniz, Mehmet Melih Ademoğlu, Sancar Yüce, Şube Disiplin Kurulu üyeliklerine; İrfan Yeğin, Aliaba Topçu, Burhan Şahin, Tekin Dursun ve Murat Özkara seçildi.

  

İzmir 4 No’lu Şube 8. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Genel Başkan Remzi Çalışkanın yaptığı İzmir 4 No’lu Şubenin 8. Olağan Genel Kurulu, Genel Sekreter Cafer Konca, Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, TİS Daire Başkanı Mahmut Şengül, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve İzmir şube başkan ve yönetim kurullarının katılımıyla 1 Aralık 2018’de İzmir’de yapıldı.

Genel kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Şükret Sevgener, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Aydın Tekin, İsmail İlhami Akın, Erdal Yay, İbrahim Aktaş, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; Özcan İşcen, İbrahim Borla, Serkan Koç, Bülent Aygün, Uğur Boztepe, Şube Disiplin Kurulu üyeliklerine; Hakan Yapıcı, Emin Ayvaz, Ali İntepe, Dilek Öztürk ve Ahmet Özarslan seçildi.

  

Artvin Şube 3. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Mahmut Şengül’ün yaptığı Artvin Şubenin 3. Olağan Genel Kurulu, Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Ozan Ergün Doğan’ın katılımıyla 18 Kasım 2018’de Artvin’de yapıldı.

Genel Kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Selim Bilgin, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Tekin Özmen, Yeşim Sancal, Orhan Öztürk, Soner Gül, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; Hasan Altun, Hüsnü Algür, Gökhan Soydan, Turgay Gümüşgöz, Köksal Çoruh, Şube Disiplin Kurulu üyeliklerine; Evren Aygün, Müfit Öz, Olcay Karadeniz, Özcan Mercan ve Güler Yılmaz seçildi.

  

Ankara 2 No’lu Şube 4.Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Genel Başkan Remzi Çalışkan’ın yaptığı Ankara 2 No’lu Şubenin 4.Olağan Genel Kurulu; Genel Sekreter Cafer Konca, Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Güleryüz, Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı ve Trakya Şube Başkanı Salim Şen, Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ile Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Kabaca’nın katılımıyla 18 Kasım 2018’de Ankara’da yapıldı.

Genel kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Turan Kütükbaş, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Ali Paşa Türkyılmaz, Aytaç Akkaya, Oktay Malkoç, Ahmet Yaşar, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; Yıldız Kocakanat, Murat Çetinkaya, İsa Arslan, Fatih Harmandar, Volkan Kaya, Şube Disiplin Kurulu üyeliklerine; Mert Akkaplan, Sefa Yörükoğlu, Seyit Ölmez, Serhat Sezer ve Veli Çoşkunyürek seçildi.

  

Diyarbakır 1 No’lu Şube 3. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Remzi Çalışkan’ın yaptığı Diyarbakır 1 No’lu Şubenin 3. Olağan Genel Kurulu; Genel Sekreter Cafer Konca, Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Güleryüz ve Eğitim Daire Başkanı M. Salih Doğrul’un katılımıyla 11 Kasım 2018’de Diyarbakır’da yapıldı.

Genel kurulda yapılan seçimlerde Şube Başkanlığına Kamil Taş, Şube Yönetim Kurulu üyeliklerine; Zeynep Demir Akçer, Mehmet Latif Mikailoğulları, Mehmet Selim Erez ve Bilsem Sevgi, Şube Denetim Kurulu üyeliklerine; Arif Ocakhanoğlu, Canan Helaloğlu, Mehmet Sait Narin, Nilgül Kurttekin ve Mustafa Ceyhan, Şube Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Medeni Çiçek, Ersoy Aytemur, Cengiz Polat, Abdullah Çoban ve Şehmus Ilık seçildi.

      

 

DİSK/Genel-İş Şube Olağan Genel Kurulları Devam Ediyor