Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi

17/01/2017

2016 yılı Türkiye işçi sınıfı için olduğu kadar dünya işçi sınıfı için de zorlu ve mücadele dolu bir yıl oldu. Özellikle Avrupa’da süren ekonomik kriz işçi sınıfını etkiledi. Krizle mücadelede işçilerin başta ücretleri olmak üzere diğer haklarını ve çalışma koşullarını geriletmeye yönelen hükümetler işçilerin büyük direnişleriyle de karşı karşıya kaldılar.
Kamu hizmetleri sendikaları Avrupa’da kemer sıkma politikaları ile mücadele etti. Kamu hizmetlerine yatırımların artması ve kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi talebini yıl boyunca dile getirdi.
Fransa, Belçika başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde işçiler çalışma yasalarına ilişkin hükümet reformlarına karşı mücadele etti, milyonlar sokağa çıktı.
Brezilya’nın iki büyük sendika merkezi sendikal mücadeleyi yükseltti. Binlerce işçinin işten atılması önlendi. Bazı sektörlerde farklı konfederasyonlar birlikte mücadele etti, birbirlerini destekledi.
Dört yıldır güvencesizlikle edilen mücadele sonucunda 2016 yılında IndustriAll’un Hindistan,  Filipinler ve Endonezya’daki üyeleri ortak eylem planları kabul ederek güvencesiz işçilerin örgütlenmesi için önemli adımlar attı.
İran’dan bir sendika ilk kez küresel sendika kuruluşu IndustirAll’a üye oldu.
Hindistan’da 100 milyonu aşkın işçinin katılımıyla dünyanın en büyük genel grevi gerçekleşti.
Kadınlar pek çok Avrupa ülkesinde  çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan haklarını istedi.
Madrid’de binlerce kişinin sokağa çıkmasıyla greve çıktıkları için mahkum edilen 8 sendikacı 66 yıl hapis cezasından kurtuldu.
Slovenya Anayasası’nda suyu insan hakkı olarak kabul eden madde meclisten geçti. Ülkede su artık kar amacı gütmeden kamusal bir hizmet olarak sağlanacak.
Şili’de Pinochet döneminde hayata geçirilen bireysel emeklilik sisteminin mağdurları kamusal emekliliği savunmak, özelleştirilen sigorta sistemini protesto etmek için pek çok kez sokaklara döküldü.

Çok büyük baskı gören Güney Kore işçilerinin mücadelesi yıl boyu sürdü. Güney Koreli işçilerin mücadelesine gelen ve sendikamızın da katkı sunduğu küresel destek, uluslararası işçi dayanışmasının en güzel örneklerinden biri oldu.
Ayrıca bu yıl dünya gündemi açısından iki önemli gelişme yaşandı. İngiltere’de yapılan referandumda İngiltere seçmeni yüzde 52 oranla Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı aldı. Ayrılık müzakerelerinin iki yıl sürmesi bekleniyor. Bu yıl bir de Amerika’da yapılan seçim sonucunda Amerika’nın yeni devlet başkanı 70 yaşındaki ünlü işadamı ve Cumhuriyetçi Donalp Trump oldu.

Dünya İşçi Sınıfı  2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Dünya Emek Hareketi
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!