Engelliler İşsiz!

30/11/2017

ENGELLİ İSTİHDAM RAPORU

(Aralık, 2017)

Engelli olmak bir hastalık değil bir insanlık durumudur. Ancak toplumsal faktörlerin etkisiyle engelliler, eğitim, ulaşım, fiziksel çevre ve koşulların uyumsuzluğu, rehabilitasyon alanlarının kısıtlılığı ve istihdama katılımları önündeki engeller nedeniyle toplumsal yaşamın dışında kalmaktadırlar. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i engellilerden oluşmaktadır. Türkiye’de bu oran 2011 yılında TÜİK tarafından yayınlanan istatistiklerde yüzde 6.6’dır Bu raporda, ülkemizde engellilerin kamusal alanda var olmalarını sağlayan ve bağımsız bir yaşam sürmelerinde önemli bir araç olan istihdam sorununu irdelemek ve 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nde engellilerin sorunlarını görünür kılmak amacıyla hazırlanmıştır.Bununla birlikte engellilere yönelik çalışma/ araştırma veya günlük kullanımda kullanılan özürlü, sakat kelimelerinin yerine engelli kelimesinin kullanılması gerektiğini belirtmek gerekir.Raporda öne çıkan bazı başlıklar şöyledir:

  • Engelli İstihdamı Yetersiz!
  • Engelli İşçi İstihdamında Kotaya Uyulmuyor: 10 Bine Yakın Kota Boş!
  • Çalıştırılması Gereken Engelli Memur Kontenjanının Yüzde 22’si Boş
  • İşyerlerinin Yalnızca Yüzde 2’sinde Engelli İstihdamı Zorunlu!
  • İşsizlik En Önemli Sorun! 2016 Yılında İŞKUR’a Başvuran Engellilerin Sadece Yüzde 19’u İş Bulabildi.

        Raporun tamamı için tıklayınız. 

 

Engelliler İşsiz!