Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Örgütlüyüz, Güçlüyüz!

07/03/2018

Bu yıl 8 Mart’ı kadın yaşamına ve kadın bedenine yönelik saldırıların arttığı bir süreçte karşılıyoruz.

8 Mart’ı 9 yaşında kız çocuklarının evlendirilebileceği fetvalarıyla; erkeklerin şiddetine direndiği, boşanmak istediği ya da bir erkeğin evlilik teklifini reddettiği için öldürülen kadın haberleriyle ve 3-4 yaşlarındaki kız çocuklarının en yakınları tarafından cinsel istismara uğradığı haberleriyle karşılıyoruz. Kadınların yaşam hakkını elinden alan bu sorunlara yönelik hiçbir önlem alınmıyor; bu nedenle de her gün en az 4 kadın şiddete uğruyor, her 10 kadından en az 3’ü çocuk yaşta evlendiriliyor, 17 bine yakın kız çocuğu ise çocukluğunu yaşamadan “anne” oluyor.

Kadınların toplumsal yaşama katılmaları ve ekonomik özgürlüğe kavuşmalarının önündeki engeller kaldırılmıyor. Örneğin kadınlar istihdamı artmıyor. Kadınları çalışma hayatına katıyoruz söylemiyle kadınlara esnek ve güvencesiz çalışma biçimleri öneriliyor. Yaşlı ve çocuk bakım hizmetlerinde kadınların sorumluluğu azaltılmıyor, kadınların çalışma hayatı içerisinde karar mekanizmalarında yer almaları ve yükselmeleri engelleniyor. Her 10 kadından sadece 3’ü istihdama katılabilirken, yüzde 43’ü kayıtdışı çalışıyor ve geniş tanımlı kadın işsizliği 3 milyonu buluyor.

Bu veriler, kadınların çalışma ve yaşam hakkının nasıl elinden alındığını gösteren sadece birkaç örnek. Ne yazık ki kadınlar ailede, işte ve sokakta bunların daha kötü örneklerini yaşıyor.  Bu nedenle kadınların toplumsal kimliğini görünmez kılan, emek gücünü ucuzlatan, toplumsal cinsiyetçi işbölümünü yeniden üreten çalıştırılma biçimlerine ve kadınlara dayatılan her türlü sömürü ve baskıya karşı daha örgütlü bir mücadeleye gerek var. Unutulmamalıdır ki kadın emekçilerin olmadığı hiçbir haklı mücadele kazanılamaz.

Kadınların önüne konan tüm bu engellere karşı kadınların kurtuluş mücadelesinin simgesi olan 8 Mart’ın yıldönümünde bu uğurda mücadele vermiş kadınların kazanımlarından aldığımız güç ile insana yakışır yaşam ve çalışma hakkı için mücadeleyi yükselteceğimizi, bir kez daha dile getiriyoruz.

Eşitsizliğe, adaletsizliğe ve şiddete karşı Yaşasın 8 Mart!