Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan'ın  PSI Kongresi'nde delegelere hitaben yaptığı konuşma :    

Hepinizi sendikam Genel-İş adına selamlıyorum. Genel-İş ağırlıklı olarak belediye hizmetlerini içeren genel işler iş kolunda örgütlü bir sendikadır.

Avustralya sendikalarının önerisini destekliyoruz. Belediyelerin imkanlarını geliştirmeye yönelik her türlü girişim değerlendirmelidir.

Bu vesileyle ben de size belediyelerde sendikal haklar anlamında yaşadığımız sorunlardan ve uluslararası dayanışmaya ihtiyaçtan söz edeceğim. Türkiye’de bir darbe girişimi yaşandı. Bunun üzerine olağanüstü hal ilan edildi ve beş defa uzatıldı. Biz işçiler olarak, demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğumuz gibi, 15 Temmuz darbe girişiminin de karşısında olduk.

Hükümetin darbecilerle mücadelesi tabi ki anlaşılırdır. Ancak bu, sınırlarını aşarak hak ve özgürlükleri kısıtlamaya vardı.

En temel evrensel sendikalar haklar olan örgütlenme hakkı, toplu pazarlık hakkı ve grev hakkımız büyük oranda geriledi.

Toplu pazarlık mevzuatı değiştirilerek kamu hizmetlerinde grev hakkı sınırlandırıldı. OHAL uygulaması boyunca beş büyük grev ertelenme adı altında engellendi.

Çok sayıda belediyenin seçilmiş yöneticileri görevden alındı ve yerlerine hükümet temsilcileri atandı. Bu belediye yönetimleri 1500’e yakın üyemizin iş sözleşmesini feshetti. 600’e yakın üyemiz KHK ile ihraç edildi. Yani 2000’i aşkın Genel-İş üyesi işsiz kaldı.

Yine bu belediye yönetimleri Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde kendilerine yakın sendikaları davet ederek belediye bürokratları ile sendikamıza üye işçilere baskı yapmaktadır. Bu nedenle birçok üyemiz sendikamızdan rızaları dışında istifa ettirildi.

Dahası, bu bölgedeki işçi iradesini kırmak için altı ilde biri GYK üyemiz Mehmet Salih Doğrul olmak üzere 16 şube yöneticimizin çalıştığı işyeriyle ilişiği kesildi.

Kısacası ülkemizde, kamu görevlilerinin ve işçilerin iş güvenceleri kalmadı. Bir mahkeme kararı olmaksızın, “terörle bağlantı” gerekçesiyle işlerini kaybedenler bir daha kamu hizmetinde çalışamayacaklar. İdari yargı organları ve Anayasa Mahkemesi bunlara yönelik itiraz başvurularını kabul etmiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle başvuruları kabul etmiyor. Hukuki mücadelemiz de bu nedenle tıkanmaktadır.

Küresel işçi sınıfı mücadelesini güçlendirmemiz, işçi sınıfı olarak, dünyada güçlü bir demokrasinin, eşitliğin, adaletin ve barışın hakim olması için üzerimizde düşeni yapmalıyız. Ülkemizde de OHAL’in kalkmasını, demokrasinin işler hale gelmesini ve üyelerimizin işe iadelerini talep ediyoruz. Bunun için tüm dünyada PSI’ın öncülüğünde daha güçlü bir dayanışmaya ihtiyaç var.

Yaşasın dayanışma, yaşasın demokrasi!

Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Dünya Emek Hareketi
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!