Güvencesiz Çalışma Biçimleri Nelerdir?

- Sabit veya sınırlı süreli ya da sabit görevler için geçici iş sözleşmeleri ile doğrudan işçi kiralama, 
- Evden çalışma, taşeron çalışma, mevsimlik çalışma
- Özel istihdam büroları aracılığıyla işçi kiralama, 
- Sahte bireysel iş sözleşmeleriyle çalıştırma, 
- ‘Deneme süresi’ adı altında kuralsız çalıştırma, 
- Gizli mesleki eğitim sözleşmeleriyle çalıştırma, 
- Çağrı üzerine ve/veya günlük çalışma, 
- Yasadışı ya da zorla kısmî süreli çalışma