Güvencesiz Çalışmanın Özellikleri Nelerdir?

Güvencesiz çalışma ve esneklik birbirini bütünleyen iki kavramdır. Esnek çalışma biçimleri yaygınlaştıkça güvencesiz çalışma da artmaktadır. Güvencesiz çalışmanın belirgin özellikleri şunlardır:

- kolay işten çıkarma,
- çalışma sürelerinin belirsizleşmesi,
- İşin değişken, esnek ve tanımsız olması,
- Ücret ve ödemelerinin belirsizleşmesi ve düzensizleşmesi,
- Taraflar arasında açık yada gizli bir sözleşmenin olmaması,
- Ayrımcılık ve cinsel istismar gibi uygulamalara karşı koruma yoksunluğu,
- Ücret dışı ödeme ve sosyal hak ve yardımların sınırlandırılması ya da yokluğu,
- Mesleki eğitim ve eğitime erişim olanaklarının zayıflığı,
- İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yokluğu ya da etkisizliği.
- sendikasız, toplu sözleşmesiz çalışma düzeni