Hizmetler Belediyelere!

30/04/2017

Barselona'da kamu hizmetleri halktan yana değişiyor!

İşte size bir hikaye: Bir şehir, su hizmetlerini nasıl özel sektörün elinden kurtarır, yeniden kamulaştırıp yeniden belediye hizmetlerine katar?

 

Her şey 2015’te yeni bir şehir yönetiminin göreve gelmesiyle başladı.

1 Aralık 2016’da Barselona şehir konseyi bir konferans düzenledi ve bu konu tartışıldı.

Yeniden belediyeleştirme derinlemesine irdelendi ve merkeze kamu hizmeti işçileri koyuldu!

Hukuki, finansal ve teknik tüm yönleriyle konu profesyonelce ele alındı!

En önemlisi, Barselona “Kamu hizmetleri nasıl yönetilmeli?” sorusu üzerine çok kafa yordu!

Barselona, özel şirketin yerini alacak belediyece sağlanan bir su hizmeti sistemi oluşturmaya karar verdi. Üstelik mevcut şirket resmi bir kontrat olmaksızın yönetiyordu şehrin suyunu, tam yüz yıldır!

Böylece bu şirketlerde çalışan işçiler de doğrudan belediye tarafından istihdam edilmiş olacaktı. Özelleştirmeler sonlandırılarak, bu şirketlerin işçileri kamu işçiliğine geçirilecekti.

Bu iş için, sendikalarla da görüşüldü. İşçiler ve sendikaları başta özel şirketle yaptıkları sözleşmelerde elde ettikleri kazanımları kaybetme endişesiyle tereddütlü yaklaşsalar da, belediye her türlü bilgilendirmeyi sağladı sendikalara, sendika konfederasyonlarına. Hizmetlerin kamulaştırılmasının işçiden yana bir adım olduğunu anlattılar.

Böylece Barselona, hem kamudan hem işçiden yana bir belediyecilik anlayışının çok güzel bir örneğini vermiş oldu.

 

Dünya Emek Hareketi
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!