ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var

12 Aralık 2018

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), bu yıl ikincisini yayımladığı ve 2013 ila 2017 dönemini kapsayan Göçmen İşçiler Küresel Tahminleri raporunda dünya genelinde 164 milyon göçmen işçi bulunduğunu, 2013’teki 150 milyona göre yüzde 9 artış olduğunu tahmin ediyor.

Rapora göre, erkek göçmen işçilerin sayısı 96 milyon ve kadın göçmen işçi sayısı 68 milyon civarında. Göçmen işçilerin yaklaşık yüzde 87’si 25 ila 64 yaş arasında, yani esas çalışma çağındalar. Bu durumun, bazı menşe ülkelerin işgüçlerinin en üretken kısmını kaybetmesi anlamına geleceği ifade ediliyor.

“Son 20 yılda daha çok sayıda kadın iş aramak üzere kendi başlarına göç ediyor olmakla birlikte, toplumsal cinsiyet ve uyrukları nedeniyle genellikle uğradıkları ayrımcılık, varış ülkelerinde erkek akranlarına göre istihdam fırsatlarını azaltıyor,” diyor ILO Çalışma Koşulları ve Eşitlik Departmanı Direktörü Manuela Tomei.

Dünya genelinde 164 milyon göçmen işçinin yaklaşık 111,2 milyonu (yüzde 67,9) yüksek gelirli ülkelerde; 30,5 milyonu (yüzde 18,6) üst-orta gelirli ülkelerde; 16,6 milyonu (yüzde 10,1) alt-orta gelirli ülkelerde ve 5,6 milyonu da (yüzde 3,4) düşük gelirli ülkelerde yaşıyor.

Göçmen işçiler, yüksek gelirli ülkelerde işgücünün yüzde 18,5’ini oluştururken, düşük gelirli ülkelerde ise yalnız yüzde 1,4 ila 2,2’sini oluşturuyor. 2013 yılından 2017 yılına kadar geçen zamanda, yüksek gelirli ülkelerde göçmen işçi yoğunlaşması yüzde 74,7’den yüzde 67,9’a düştü; öte yandan üst-orta gelirli ülkelerde ise arttı. Bu durum, üst-orta gelirli ülkelerde ekonomik kalkınmaya atfedilebilir.

Göçmen işçilerin yaklaşık yüzde 61’i üç alt bölgede bulunuyor: Kuzey Afrika’da yüzde 23, Kuzey-Güney-Batı Avrupa’da yüzde 23,9 ve Arap ülkelerinde yüzde13,9. Çok sayıda göçmen işçi barındıran -yüzde 5’in üzerinde- diğer bölgeler ise Doğu Avrupa, Sahraaltı Afrika, Güneydoğu Asya ve Pasifik, Orta ve Batı Asya. Buna karşılık, Kuzey Afrika’da göçmen işçi oranı yüzde1’den daha az.

ILO’dan yapılan açıklamada etkili göç politikaları oluşturmak için bu alanda verinin sağlıklı biçimde toplanmasının önemine vurgu yapıldı. 20nci Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı tarafından yakın zaman önce, dünya genelinde uluslararası işgücü göçünün daha iyi ölçülmesine yönelik özel kılavuz yayımlandığı ifade edildi.

Raporun tamamını görüntülemek için tıklayın. 

 

 

ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var