ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır

02/12/2017

ILO Genel Direktörü Guy Rider, "Engelliler, becerileri ve yetenekleri ile bugün ve gelecekte emek piyasalarında önemli birer değerdir" diyor.

Kurucu görevleri, ILO'nun, çalışma yaşamında yer alan engelli kişilere daha eşit muamele ve eşit fırsatlar konusunda her zaman üçlü yapılarıyla, BM üyeleriyle, engelli kuruluşlarıyla ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde olmasını getirmiştir.

Dünyadaki her yedi kişiden biri engel sahibidir ve bunların büyük kısmı çalışma çağındadır ancak çalışma hakkından faydalanamamaktadır. Ayrıca, engellilerin işgücü piyasasından dışlanmasının ulusal ekonomilere GSYİH'nin yüzde 7'sine varana kadar mal olabileceğini de biliyoruz.

Bugün, bu beceri ve yeteneklere ve ne yapılması gerektiğine odaklanmalıyız ki tüm engelliler için üretken istihdam ve insan onuruna yakışan işler sağlanabilsin.

İhtiyaç ortadadır ve çözüm için belirli çerçeveler mevcuttur. BM Engelli Hakları ve Uluslararası Çalışma Standartları Sözleşmesi, engelli insanlar için insana yakışır çalışmanın önündeki engelleri ortadan kaldırmak için çağrıda bulunurken, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, sürdürülebilir kalkınmanın ve insana yakışır işlerin ancak engellilerin de çalışma yaşamına dahil edilmesiyle mümkün olacağına işaret etmektedir.

 Engellilerin çalışma yaşamına yapabilecekleri olumlu katkılar olduğunun geniş kabul görmesi teşvik edicidir. Dünyanın dört bir yanında hükümetler, sendikalar, işverenler ve pek çokları bu eylem çağrısına karşılık vermektedir.

Bu yıl yine çok sayıda şirket ILO Küresel İş ve Engellilik Ağı'na katıldı ve dünya genelinde işçi örgütleri, engellilerin katılımına yönelik uygulamaları desteklemektedir.  ILO bu yılın özelinde engellilerin katılımı için süren sendikal eylemleri destekleyecek yeni yayınlar başlatıyor.

Engellilik,  ayrımcılık içermeyen politikaların ve işgücü piyasası yönetiminin geliştirilmesinden teknolojinin erişilebilirliğine kadar daha iyi bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

Birçok başarı elde edildi, fakat çalışma yaşamının engelli insanların gerçek anlamda ve eşit derecede dahil edildiği bir dünya yapmak için herkesin yapması gereken daha fazlasıdır.