İş Cinayetleri Artarak Devam Ediyor

09/8/2018

Sermayenin kâr hırsı ve devletin denetimdeki yetersizliği iş cinayetlerinin her geçen gün daha da fazla yaşanmasına neden oluyor. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) verilerine göre Temmuz ayında en az 195 işçi yaşamını yitirdi. 

İSİG Meclisi 2018 Temmuz ayı iş cinayetleri raporuna göre: 

İlk yedi ayda iş cinayetinde 1103 işçi yaşamını yitirdi

Yüzde 86’sı ulusal ve yerel basından; yüzde 14’ü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrenilen bilgilere dayanarak yapılan araştırmaya göre, Ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 129, Nisan ayında en az 188, Mayıs ayında en az 169 ve Haziran ayında en az 150 işçi yaşamını yitirdi. Temmuz ayındaki 195 iş cinayetiyle birlikte Türkiye’de 2018 yılının ilk yedi ayında en az 1103 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiş oldu. Temmuzda yaşamını yitiren 195 emekçinin 156’sı ücretli (işçi ve memur), 39’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluştu. Ölenlerin 8’i kadın işçi, 187’si erkek işçi olurken, kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, inşaat, enerji ve sağlık işkollarında gerçekleşti.

Yaşamını yitirenlerin 7’si çocuk işçi
3’ü 14 yaş ve altında olmak üzere 7 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, gıda ve inşaat işkollarında gerçekleşti. 16 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirirken, mülteci/göçmen işçilerin 11’i Suriyeli, 3’ü Afgan, 1’i Iraklı ve 1’i Pakistanlılardan oluştu.

İnşaat can almaya devam ediyor
Ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, metal, enerji ve gıda işkollarında gerçekleşti. Gerçekleşen iş cinayetlerinin yüzde 29’u inşaat sektöründe oldu. En fazla ölüm nedeni yüksekten düşme, trafik/servis kazası ve ezilme/göçük olarak sıralandı. Temmuzda elektrik çarpması nedenli iş cinayetlerinde artış yaşandı.

55 şehirde iş cinayeti
Temmuz ayında en çok iş cinayeti İstanbul, Antalya, Kocaeli, Adana, Ankara, Denizli, Aydın, Düzce, Mersin, Samsun, Urfa ve Tekirdağ’da yaşandı. Hayatını kaybedenlerin 4’ü sendikalı işçi, 191 işçi ise sendikasız. Sendikalı işçiler gıda ve enerji işkolunda yer aldı.

İşçi Sağlığı
İlk On Ayda En Az 1640 İşçi Çalışırken Yaşamını Yitirdi
İş Cinayetleri Sürüyor; İnsanca Çalışma Koşulları ve Can Güvenliği İsteyen İşçiler Tutuklanıyor!
2018’in İlk Sekiz Ayında İş Cinayetlerinde 1290 İşçi Yaşamını Yitirdi
Batman Belediyesi’nde Çalışan Üyemiz Mehmet Mehdi Tenha’yı İş Cinayetinde Yitirdik
İş Cinayetleri Artarak Devam Ediyor
Haziran Ayında 149 İşçi İş Cinayetleri Sonucu Yaşamını Yitirdi
Mayıs Ayında 166 İşçi İş Cinayetlerinde Yaşamını Yitirdi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İşverenin İnsafına Terkedildi
İş Cinayetleri Son Bulsun
Ölesiye Çalışmak, Çalışırken Ölmek İstemiyoruz!
Çalışırken de İşsizken de Ölmek İstemiyoruz
İşçi Sağlığında Bilinmesi Gerekenler
Çalışan Temsilcisinin Görev ve Sorumlulukları
2017 Yılında En Az 2006 İşçi Yaşamını Yitirdi
Çalışma Hayatında Psikososyal Riskler 2
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Bilinmeyen Boyutu: Psikososyal Riskler 1
Bugün 3 Mart Çalışırken Ölmek İstemiyoruz!
İş Cinayetlerinde 1970 İşçi Yaşamını Kaybetti
Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak İçin Son Tarih 31 Aralık 2016!
ILO'dan Türkiye'nin İş Sağlığı ve Güvenliği Profili