İşçiler İşlerine Dönsün! Hukuksuzluk Son Bulsun!

22/05/2017

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu OHAL hukuksuzluğunun sonucu olarak işten çıkarılan işçilerle ilgili bir dizi eylem, etkinlik ve toplantı düzenledi. 21 Mart’ta Sendikamızın Genel Merkezi’nde yapılan basın açıklamasından sonra çeşitli illerde iş akdi sonlandırılan veya askıya alınan üyelerimizle buluşarak çeşitli değerlendirmeler yapıldı, Mersin ve Diyarbakır’da kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirildi. Tunceli, Mardin, Van ve Şırnak’ta üyelerimizle toplantılar yapıldı. Diyarbakır Valisi, Şırnak Valisi ve çeşitli belediyeler ile görüşmeler gerçekleştirildi.

EYLEMLER

Genel Yönetim Kurulumuz: Hukuksuzluk Bitsin İşçilerimiz işlerine geri dönsün

Sendikamız Genel Merkezi’nde 21 Mart 2017 günü gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Sendikamız Genel Başkanı Remzi Çalışkan yaptığı açıklamada özetle şunlar söylendi:

  • Hükümet, olağanüstü hal yönetimini kalıcılaştırdı. Çıkardığı kanun hükmünde kararnamelerle demokrasi kurumlarına ve demokratik işleyişe büyük zarar verdi.
  • Bu demokrasi dışı ve olağanüstü durum sendikaları, sendika üyelerini ve sendikal hakları da olumsuz etkiledi. Hiç ilgisi olmadığı halde Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda Bakanlar Kurulu’na verilen grev erteleme yetkisi genişletildi.
  • Binlerce kamu çalışanı ile birlikte belediyelerde, belediye şirketlerinde ve belediyelerdeki taşeron şirketlerde çalışan binlerce işçinin iş akitleri feshedildi ya da askıya alındı.
  • Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Van, Batman, Şırnak, Hakkari’de belediye işyerlerinde 1263 üyemizin iş akdi feshedildi;185 üyemizin iş akdi askıya alındı.
  • Yapılanlar, iş hukukunda, uluslararası hukukta, altına imza atılan sözleşmelerde yeri olmayan, keyfi uygulamalardır.
  • Üyelerimizin haklarını sonuna kadar savunacak, hukuk ve demokrasi mücadelesini sürdüreceğiz.

Mersin’ de İktidara Seslendik: Sorunlarımızın Çözümü Demokrasi ve Hukuk Devletinden Geçer

Mersin’de iş akdi askıya alınan veya feshedilen üyelerimizle buluşan Genel Başkanımız Remzi Çalışkan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz Mersin Akdeniz Belediyesi taşeron şirketlerinde çalışan sendikamız üyesi 100 işçinin iş akitlerinin hukuksuz bir şekilde feshedilmesi üzerine kitlesel basın açıklaması düzenlendi.

22 Mart’ta düzenlenen basın açıklamasına Sendikamız Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Araştırma Dairesi Başkanı Mehmet Güleryüz, Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi ve Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, Hatay Şube Başkanı Yusuf Berkyürek, Şube yönetici ve üyeleri, siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

Basın açıklaması Genel Başkanımız Remzi Çalışkan tarafından yapıldı. Hukukun temel ilkesi olan masumiyet karinesinin ihlal edildiğini söyleyen Çalışkan; "Sadece Mersin’de değil yurdun birçok yerinde bu şekilde işten çıkarmalar, iş akitlerinin askıya alınması uygulamaları söz konusudur. Bu çerçevede çeşitli belediyelerde ve belediye alt işverenlerinde toplam 1263 üyemizin iş akdi feshedildi, 185 üyemizin iş akdi askıya alındı. Bu durumu işçilere karşı yürütülen hukuksuzluğun yanı sıra sendikamıza karşı da bir hukuksuzluk göstergesi olarak değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu. 

Tunceli ve Mardin’ de Hukuksuz İşten Atmaları Değerlendirdik

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan ve Toplu Sözleşmeler Daire Başkanımız Mehmet Salih Doğrul, 25 Mart’ta Tunceli, 27 Mart’ta Mardin’de işten çıkarılan yönetici ve üyelerimizle buluştu. İş akdi sonlandırılan veya askıya alınan yönetici, iş yeri temsilcisi ve üyelerimizle değerlendirmeler yapıldı. Hukuksuz işten atmalara karşı demokrasi ve hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğimiz vurgulandı.

Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu OHAL hukuksuzluğunun sonucu olarak işten çıkarılan üyelerimiz ile ilgili 29 Mart’ta Diyarbakır'da basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, Genel Sekreter Cafer Konca, Mali İşler Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı M. Salih Doğrul, Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, sendikamız Diyarbakır, Van, Batman, Tunceli şube başkan ve yöneticileri ile üyelerimiz katıldı.

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan’ın yaptığı açıklamada; yüzlerce üyemizin Diyarbakır’da iş akdinin askıya alındığını veya feshedildiğini belirterek, yalnızca Diyarbakır'da değil Van, Mardin, Batman, Ağrı, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Mersin, Hakkari, Erzurum, Bitlis belediyelerinde de 1500 üyenin hukuksuz bir şekilde işinden, aşından edildiğini ifade etti. Remzi Çalışkan konuşmasında; oluşan bu tablonun Türkiye’de sendikal hakların ağır bir tehdit altında olduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Çalışkan, “Üyelerimizin haklarını sonuna kadar savunacak, hukuk ve demokrasi mücadelesini her ne olursa olsun sürdüreceğiz. İktidarı, demokrasi ve hukuk devletinin yoluna yeniden dönmeye davet ediyoruz” diyerek konuşmasını bitirdi.

Van’da Mücadele Kararlılığı Ortaya Kondu

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, Mali İşler Daire Başkanımız Çetin Çalışkan, Örgütlenme Daire Başkanımız Taner Şanlı Van Şubemizde işten çıkarılan üyelerimizle buluştu. İş akdi sonlandırılan veya askıya alınan üyelerimizle değerlendirme yapıldı. Genel Başkan Remzi Çalışkan, hukuk mücadelesini sonun kadar sürdürüleceğini belirtti.

 

GÖRÜŞMELER

Diyarbakır Valisi ile Görüştük

Diyarbakır’da yüzlerce üyemizin iş akdinin askıya alınması ve feshedilmesi üzerine Diyarbakır’da yapmış olduğumuz basın açıklaması sonrasında 31 Mart’ta Diyarbakır Valiliği ile bir görüşme gerçekleştirdik.

Sendikamız Genel Yönetim Kurulunun Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ile yaptığı görüşmede, iş akdi askıya alınan veya feshedilen üyelerimizin durumu etraflıca görüşülerek üyelerimizin işlerine bir an önce dönmesi talep edildi.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’la yaptığımız görüşmede, Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, Genel Sekreter Cafer Konca, Mali İşler Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı M. Salih Doğrul, Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı ile Diyarbakır şube başkanları da bulundu.

Şırnak Valisi ve Şırnak Belediye Başkan Vekili ve Silopi Belediye Başkan Vekili ile Görüştük

Genel Sekreterimiz Cafer Konca ve Toplu Sözleşmeler Daire Başkanımız M. Salih Doğrul, 31 Mart’ta Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan iki görüşmede de iş akdi sonlandırılan üyelerimizin işlerine geri dönmesi talep edildi. Şırnak Belediye Başkan Vekili ile yapılan görüşmede toplu iş sözleşmesi süreci de ele alındı.

Silopi’de ise Belediye Başkan Vekili Savaş Konak ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iş akdi sonlandırılan üyelerimizin durumu ve toplu iş sözleşmesi süreci değerlendirildi.