İstanbul 2 No’lu Şube

   
   
   
ŞUBE BAŞKANI
Adil Çiftçi

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
   
   
   
    Şube Sekreteri
Şenol Dursun
   
   
   
    Şube Mali Sekreteri
Mustafa Okutan
   
 
 
 
 
Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin Korkmaz
 
Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Üçer
 
   
 
DENETİM KURULU ÜYELERİ
 
   
   
   
   
Denetim Kurulu Başkanı
Nilgün Yağmur
   
   
   
   
Denetim Kurulu Yazmanı
Hüseyin Yıldırım
   
 
 
 
 
Denetim Kurulu Üyesi
Yaşar Savak
Denetim Kurulu Üyesi
Nejdet Bakan
Denetim Kurulu Üyesi
Aynur Acar Emek
 
   
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
   
   
   
   
Disiplin Kurulu Başkanı
Aytül Uysal
   
   
   
   
Disiplin Kurulu Üyesi
Filiz Kip
   
 
 
 
Disiplin Kurulu Üyesi
Orhan Şahin Kaya

Disiplin Kurulu Üyesi
Atilla Akgönül

Disiplin Kurulu Üyesi
Kemal Şanlı
 

 

Adres:  Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:30 C Blok Kat:4 Daire No:17 Fatih/ISTANBUL

Tel: (Santral: 212-520 13 93-95 – 528 73 33-34)

Fax: 212-513 90 60

E-mail: disk_genelisavrupayakasi@hotmail.com