İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz

03/10/2018

İzmir’de  “Krizin Faturasını Emekçiler Ödemeyecek” talebiyle alanlara çıkan DİSK/Genel-İş’e üye binlerce belediye şirket işçisi, tüm kamu işçileri için eşit haklar talep etti. Kadro ve özgür toplu sözleşme hakkı ile yaşanılan ekonomik krizle birlikte enflasyon karşısında eriyen ücretlerine zam istedi.

İzmir Büyükşehir Belediye binası önünde gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu basın açıklamasını Genel Başkanımız Remzi Çalışkan yaptı. Basın açıklamasına; DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK ve Genel-İş Genel Sekreteri Cafer Konca, Genel-İş Genel Yönetim Kurulu üyeleri,  DİSK üyesi sendikaların başkan ve yöneticileri, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş İzmir şubeleri başkan ve yöneticileri,  İzmir CHP ve HDP milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, İzmir emek ve demokrasi bileşenleri ile şubelerimiz üyesi işçiler ile DİSK üyesi işçiler katıldı.

Basın açıklaması öncesinde bir konuşma yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Krizi biz çıkarmadık, bedelini biz ödemiyoruz diyerek alandayız” açıklamasında bulundu.

Düzenlenen eylemde bir konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 27 havalimanı işçisinin acilen serbest bırakılması talebini mitingde yineleyerek, krizin bedelini işçilerin değil patronların ödemesi gerektiğinin altını çizdi. Çerkezoğlu, "İktidar, kriz yokmuş gibi davranıyor. Diğer yandan da krizin bedelini işçilere yüklemeye çalışıyor. Ancak bilinmelidir ki, yıllardır, kazandıklarını işçi sınıfı ile paylaşmayan, krizi işçi sınıfının üzerine yükleyemezler. İşçi sınıfı borçlu değil alacaklıdır" dedi.

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan basın açıklamasında yaptığı konuşmada; 696 sayılı KHK yayımlandığı günden bugüne yapılan düzenlemenin eşitsiz ve hakkaniyete uygun olmadığına dikkat çekerek kadro talebinden vazgeçmeyeceklerini yineledi. Çalışkan konuşmasında, OHAL itiraz komisyonunun oyalayan ve sonuç üretmeyen çalışması yerine bir an önce hukuksuzluğa son verilmesini ve ihraç edilen üyelerinin işe iade edilerek mağduriyetlerinin  sona erdirilmesini istedi.

Yaşanılan ekonomik krize ilişkin de bir açıklama yapan Çalışkan; enflasyon oranının son 15 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu, temel tüketim maddelerinin fiyatının iki katına kadar çıktığını, alınan ücretlerin  temel ihtiyaçları karşılamaya dahi yetmediğini  belirterek, işçi ücretlerine enflasyon oranında yeniden yapılandırma istediklerini  dile getirdi.

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan'ın basın açıklamasında yapmış olduğu konuşma aşağıdadır:

Değerli DİSK/Genel-İş Üyeleri,

Yaşamak işçi sınıfı ve emekçiler için giderek zorlaşıyor. Hayat pahalılığı sonucunda eriyen ücretler yaşamı işçiler için giderek zorlaştırıyor. Okulların açıldığı bugünlerde işçi ailelerinde okul ihtiyaçlarını karşılayamamanın burukluğu okul açılışının sevincini gölgeliyor.

Yeni yönetim sistemiyle her şeyin pembeye döneceğini ve tüm kusurun eski sistemde olduğunu ifade edenler yeni dönemde sorunları ağırlaştırdılar. Nitekim Cumhurbaşkanlığı Yönetiminin ilan ettiği 100 günlük eylem planında işçi sınıfının sorunlarına değinilmemiştir bile.

Değinilmediği gibi işçi sınıfının kazanımlarına göz dikildiğini düşünmemize neden olacak düzenlemeler söz konusudur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın dönüştürülmesini bunun bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Bu dönüşüm bildiğiniz gibi devleti yeniden yapılandıran Cumhurbaşkanlığının 1 numaralı kararnamesi ile yapılmıştır. Bakanlığın adı “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. Bu dönüştürmenin basit bir yeniden yapılandırma değil işçi sınıfının çalışma koşullarına devlet gözünün kapanması ve on yılların kazanımlarının ifadesi sosyal güvenliğin sosyal yardımcılık altında eritilmesi olacağından derin bir endişe duyuyoruz.

Ekonomik krizin lafını etmenin neredeyse suç ilan edildiği bir ortamda biz kriz var diyerek haykırıyoruz. Ekonomik politikalar sonucunda işsizlik 6 milyonu aştı ve çok büyük bir toplumsal sorun haline geldi. Artık her evde işsiz var. Genç işsizliği artıyor, üniversite mezunu işsizlerin sayısı artıyor, kadınlar çalışma yaşamının dışına itiliyor.

Enflasyon oranı son 15 yılın en yüksek seviyesinde ve bugün temel tüketim maddelerinin fiyatı iki katına kadar çıktı. Faturalarımız her geçen gün kabarmaya başladı; doğalgaza ve elektriğe yüksek zamlar yapıldı. Artık ücretler faturalara ve kiraya zor yetmekte, temel ihtiyaçlarımızı neredeyse karşılamıyor.

Kadro Talebinden Vaz Geçmeyeceğiz!

696 sayılı KHK yayımlandığı günden bugüne yapılan düzenlemenin eşitsiz ve hakkaniyete uygun olmadığını söyledik. Şu soruları sorduk ve şunları ifade ettik:

  • Belediye hizmeti kamu hizmeti midir? Şayet belediye hizmeti kamu hizmeti ise ki yasalara göre böyledir, o halde merkezi idare için kamu hizmeti üreten ve taşeron şirketlerden geçişi yapılan işçi kardeşlerimize kadro verilirken belediye hizmetlerinde çalışan işçi kardeşlerimiz neden kadrolu olarak belediyelere değil de belediye şirketlerine aktarılmıştır?
  • Sorularımıza devam ediyoruz! Belediye şirketleri sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye, yani kamuya ait olan şirketlerse neden kamu işçilerinin yararlandığı ilave tediye hakkından belediye şirketlerine geçişi yapılan işçiler yararlanamazlar?
  • Devam edelim! Ortada Anayasa ile garanti altına alınmış sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakları varken, üstelik bu haklar ayrıca uluslararası sözleşmelerin güvencesi altındayken işçilerin bu haklarını neye dayanarak 30 Haziran 2020 tarihine kadar askıya alınabilmiştir?
  • İşçilerin bu haklarını askıya alarak ve ücret artışlarını 6 ayda bir yüzde 4 artışla sınırlayarak işçilere verilen kadronun ne gibi bir anlamı vardır?

Cumhurbaşkanlığı Yönetimine buradan, işçi sınıfının kürsüsünden bu 4 soruyu soruyoruz ve yanıt bekliyoruz.

Değerli Kardeşlerim,

Bu sorulara yanıt beklerken Cumhurbaşkanlığı Yönetiminden şunları talep ediyoruz:

  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki norm kadro sınırlamaları kaldırılmalı; belediyeler belediye şirketlerine geçişi yapılan işçileri kadroya alabilmelidir.
  • Diğer kamu işçilerine 17 Ağustos ve 7 Aralık’ta ödenmesi kararlaştırılan 2018 yılı ilave tediyeleri belediye şirketlerine geçişi yapılan işçilere derhal yapılmalıdır; esasen bu ödemenin yapılabilmesi için 6772 sayılı Kanunda bir değişiklik gerekmemekte, 1.madde günün şartlarında yorumlanarak bile bu ödemenin yapılması mümkündür.
  • Kamuya geçişi yapılan işçiler için KHK ile getirilen sendikal hak kısıtlamaları kaldırılmalı; işçi sendikaları 6356 sayılı Kanun’a göre serbest toplu sözleşme sürecini işletmeye başlamalıdır.
  • Bu süreçte işçilerin ücretine YHK kararı ile yapılan yüzde 4 artışa ek olarak ücretler en azından Hazine ve Maliye Bakanı tarafından ilan edilen 2018 enflasyon tahmini kadar yani yüzde 20,8 oranında artırılmalıdır.

Enflasyon Tahmini Yüzde 20,8 ise Asgari Ücret Artırılmalıdır!  

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda 2018 yılı enflasyon tahmini yüzde 20.8 olarak ilan edilmiştir. TÜİK tarafından ilan edilen Ağustos ayı verilerine göre de enflasyon bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,90 oranında artmıştır. Bu demektir ki önümüzdeki aylarda enflasyon daha yüksek oranda artacak ve hayat pahalılaşacaktır.

Bu durumda ücretlilerin yarıya yakınını oluşturan asgari ücretle geçinen işçilerin ücretlerinde artış yapılması, asgari ücretin artırılması zorunlu hale gelmiştir. Bu işçiler açısından yaşamsal bir gerekliliktir. Cumhurbaşkanlığı Yönetimi işçilerin bu talebini karşılamalıdır.

OHAL Döneminde İşten Çıkarılan, İhraç Edilen Üyelerimiz İçin Adalet İstiyoruz!

OHAL döneminde haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılan ve ihraç edilen üyelerimizin işlerine iade edilmeleri talebini en başından beri ifade ediyoruz.

Buradan Cumhurbaşkanlığı Yönetimine bir kez daha sesleniyoruz: OHAL döneminde işlerinden edilen binlerce işçi aileleriyle birlikte açlığa, sefalete ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Hakkında herhangi bir  soruşturma açılmamış, bir mahkeme kararı olmayan 3000’ e yakın üyemiz aileleriyle birlikte mağdur edilmiştir.

OHAL itiraz komisyonunun oyalayan ve sonuç üretmeyen çalışması yerine bir an önce hukuksuzluğa son verilmesini ve ihraç edilen üyelerimizin işe iade edilmesini, mağduriyetlerinin sona erdirilmesini talep ediyoruz.

Haklarımız için emeğimiz için demokrasi mücadelesinden de asla ödün vermeyeceğiz.

İnadına Sendika, İnadına DİSK, İnadına Genel-İş!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz