Kıdem Tazminatı Nedir? Fona Devredilirse Ne Olacak?

10/11/2016

İşçi sınıfına yönelik saldırılar hız kesmeden artıyor. Özel istihdam büroları ile geçici ve güvencesiz istihdam biçimleri kurumsallaştırılmış, işçinin gelecek güvencesi elinden alınmıştır. Zorunlu bireysel emeklilik sistemi ile kamusal sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer alan emeklilik hakkının tamamen özelleştirilmesinin önü açılmıştır. Tüm bu düzenlemelerin temel amacı ise esnek ve güvencesiz çalışmayı yaygınlaştırıp kurumsallaştırmak ve kıdem tazminatı hakkının ortadan kaldırılması için uygun ortam yaratmaktadır. Bu nedenlerle kıdem tazminatı hakkımızın elimizden alınmaması için mücadele etmemiz gerektiği çok açıktır.
Emek Araştırma Kitapçıklarının üçüncüsü olan “Kıdem Tazminatı Nedir? Fona Devredilirse Ne Olacak?” çalışmamızda; Dünya’da ve ülkemizde kıdem tazminatının tarihçesi, ülke örneklerinden uygulamalar, iş güvencesi ve işsizlik sigortası kapsamında kıdem tazminatı ve kıdem tazminatının fona devredilmesi konuları işlenmiş ve kıdem tazminatının önemine vurgu yapılmıştır.
Çalışmamızın kıdem tazminatı hakkımız için verilecek mücadelelere güç katmasını dileriz.

Kitapçığın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Eğitim ve Araştırma Yayınları
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığı
Kıdem Tazminatı Nedir? Fona Devredilirse Ne Olacak?
Belediyelerde Mesleki Yeterlilik
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Broşürü
Türkiye'de Emeğin Durumu Kitapçığı Çıktı!
Taşerona Kadro Aldatmacası
İşçi Hakları ve Uluslararası Yasal Dayanakları El Kitabı Çıktı!