Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede

10/12/2018

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 130 ülkeden verilere dayanarak hazırladığı 2018-2019 Küresel Ücret Raporu’na göre küresel ücret artışı 2008'den bu yana en düşük seviyede. Çalışma yaşamındaki eşitsizliklere de dikkat çeken rapor, “Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıklarını Anlamak” temasıyla yayımlandı.

Rapora göre 2016’da yüzde 2.4 düzeyinde olan küresel (reel) ücret artışı, 2017 yılında yüzde 1.8’e düştü. Bu ortalamadan nüfusuyla ve ekonomik büyüme hızıyla sonuçlarda büyük etkisi olan Çin çıkarıldığında değişimin 2016’daki ücret artışı 1.8’ ve 2017’dek, ücret artışı 1.1 oluyor.

G20 ülkeleri içindeki gelişmiş ülkelerde 2016'da 0,9 olan küresel ücret artışı 2017'de de 0,4'e geriledi. G20 içindeki yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde ise ücret artışı 2016'da 4,9 iken 2017'de yüzde 4,3 oranında seyretti.

1999-2017 arasında G20’nın yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerinde reel ücret artışı yaklaşık üç katına çıkarken gelişmiş G20 ekonomilerinde artış yüzde 9 oranında oldu.

Emek üretkenliğine 1999-2017 yılları arasında 52 yüksek gelirli ülkede bakan rapor, emek üretkenliğinin reel ücretlere kıyasla çok daha hızlı arttığını ortaya koyuyor.

Türkiye’de ortalama ücret artışı 2015 - 2017 yıllarında ekonomik büyümeye rağmen yüzde 1’e kadar geriledi.

Kadınlar dünya genelinde erkeklerden yüzde 20 daha az kazanıyor

Kadın ve erkek çalışanların ücretleri arasındaki farkın da ayrıntılı bir şekilde incelendiği raporda kadınların dünya genelinde erkeklerden ortalama yüzde 18.8 daha az kazandığı ortaya konuyor.

Ücret eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke yüzde 36.3’le Pakistan. Onu yüzde 28.5’le Güney Afrika izliyor. Belçika’da yüzde 2.7 iken, Norveç’te yüzde 11.7, Fransa’da yüzde 13.3; İngiltere’de yüzde 16.6 seviyelerinde bulunuyor.

En fazla eşitsizlik “düşük ücretli” ülkelerde

Dünya ücretli çalışan nüfusunun yüzde 75’ini temsil eden 64 ülkeden verilere göre eşitsizliğin en az olduğu ülkeler en yüksel gelire sahip ülkeler. Bu ülkelerden eşitsizliğin en düşük olduğu ülke İsveç. Düşük gelirli ülkeler arasında ise eşitsizliğin en büyük olduğu ülkeler Güney Afrika ve Namibya.

Kadınların işgücüne katılma oranı tüm ülkelerde erkeklerin işgücüne katılma oranının altında.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinin ulaştığı boyutları günümüz sosyal adaletsizliğinin en büyük göstergelerinden olarak değerlendiriyor. 

Türkiye Çalışan Annelere Ücret Eşitsizliğinde İlk Sırada

Rapor, cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinin bir diğer boyutunu da anne olan işçiler üzerinden ortaya koyuyor. Anne olan çalışanlar anne olmayanlara göre daha az ücret alıyor.

Türkiye çalışan annelere yönelik ücret eşitsizliğinde yüzde 30 oranındaki farkla 70 ülke arasında ilk sırada. Kanada, Moğolistan ve Güney Afrika’da bu oran ortalama yüzde 1.

 Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.

Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede