Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik

09/10/2018

İstanbul Kadıköy İskelesinde 9 Ekim Salı günü yapılan basın açıklamasında DİSK/Genel-İş'e üyesi  belediye şirket işçileri;  "Krizin Faturasını Emekçiler Ödemeyecek", "Ücretler Derhal  Artırılsın", "Vergi Adaleti Sağlansın", "Krize Karşı #DİRENİŞÇİ", "Elektriğe, Doğalgaza, Ulaşıma, Suya Zam Yapılmasın" taleplerini haykırdılar.

Basın açıklamasına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Başkanımız Remzi Çalışkan ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul şubelerimizin başkan ve yöneticileri, belediyelerde çalışan Genel-İş üyesi işçiler, DİSK üyesi sendikaların yönetici ve üyeleri, İstanbul emek ve demokrasi bileşenleri ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. 

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuşmada, Türkiyenin adım adım tehlikeli bir krize sürüklendiğini belirterek, yaşanılan krizin sorumlularının yıllardır bu ülkeyi yönetenlerin ve bu politikalardan nemalanan sermaye çevreleri olduğunu belirtti. Çerkezoğlu, bu krizin faturasını da ödemesi gerekenlerin işçiler, emekçiler değil siyasi iktidarla birlikte hareket eden sermaye çevreleri olduğunu söyledi.     

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan basın açıklamasında yaptığı konuşmada, Ankara ve İzmir’den sonra İstanbul’da da hayat pahalılığına, ücretlerin erimesine karşı; özgür toplu sözleşme hakkı, %25 enflasyon karşısında %4’e mahkum olmamak ve ilave tediye alacakları için alanlarda olduklarını vurguladığı konuşmasında; “Kadro talebi eşitlik talebidir; kadro talebinden asla vazgeçmeyeceğiz üyelerimizin ve bu durumdaki tüm işçiler için güvenceli iş ve adil bir ücret mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Artık ücretler faturalara ve kiraya zor yetmekte, temel ihtiyaçlarımızı neredeyse karşılamıyor. Bu hayat pahalılığı koşulları altında işimiz, iş güvencemiz ve insanca yaşamak için mücadele ediyoruz" dedi.

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan'ın basın açıklamasında yaptığı konuşmanın tamamı aşağıdadır.

Değerli İşçi Kardeşlerim,

Yaşamak işçi sınıfı ve emekçiler için giderek zorlaşıyor. Hayat pahalılığı sonucunda eriyen ücretler yaşamı işçiler için giderek zorlaştırıyor. Okulların açıldığı bugünlerde işçi aileleri okul ihtiyaçlarını karşılayamamanın burukluğu yaşıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı Yönetimi olarak ifade edilen yeni devlet yönetimi sisteminin işçi sınıfının sorunlarını umursamadığı ortaya çıkmaktadır. İlan edilen 100 günlük eylem planında işçinin adı yoktur. İşçinin adı olmadığı gibi işçi sınıfının kazanımlarına göz dikildiğini düşünmemize neden olacak düzenlemeler söz konusudur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın adından başlayarak dönüştürülmesini bunun bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Bakanlığın adı “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. Bunu basit bir yeniden yapılandırma değil işçi sınıfının çalışma koşullarına devlet gözünün kapanması ve on yılların kazanımlarının ifadesi sosyal güvenliğin sosyal yardımlar başlığı altında eritilmesi yolunda bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Ekonomik krizin lafını etmenin neredeyse suç ilan edildiği bir ortamda biz kriz var diyerek haykırıyoruz. Ekonomik politikalar sonucunda işsizlik 6 milyonu aştı ve çok büyük bir toplumsal sorun haline geldi. Artık her evde işsiz var. Genç işsizliği artıyor, üniversite mezunu işsizlerin sayısı artıyor, kadınlar çalışma yaşamının dışına itiliyor.

Enflasyon oranı son 15 yılın en yüksek seviyesinde ve bugün temel tüketim maddelerinin fiyatı iki katına kadar çıktı. Faturalarımız her geçen gün kabarmaya başladı; doğalgaza ve elektriğe yüksek zamlar yapıldı. Artık ücretler faturalara ve kiraya zor yetmekte, temel ihtiyaçlarımızı neredeyse karşılamıyor.

Bu hayat pahalılığı koşulları altında işimizi, iş güvencemizi, ücretlerimizi ve refahımızı düşünmek ve bu konuda iktidardan önlem almasını istemek en doğal hakkımızdır. Biz de bunu yapıyoruz, bu mücadeleyi sürdürüyoruz.

Değerli Kardeşlerimiz,

696 sayılı KHK yayımlandığı günden bugüne yapılan düzenlemenin eşitsiz ve hakkaniyete uygun olmadığını söyledik. Kadro talebi eşitlik talebidir; kadro talebinden vazgeçmeyeceğiz diyerek üyelerimizin ve bu durumdaki tüm işçi kardeşlerimiz için güvenceli iş ve adil bir ücret mücadelemizi sürdürdük. Bu mücadeleyi yürütürken savunduğumuz düşüncenin hukuki ve meşru olduğunu da biliyoruz.

Şayet belediye hizmeti kamu hizmeti ise ki yasalara göre böyledir, o halde merkezi idare için kamu hizmeti üreten ve taşeron şirketlerden geçişi yapılan işçi kardeşlerimize kadro verilirken belediye hizmetlerinde çalışan işçi kardeşlerimiz neden kadrolu olarak belediyelere değil de belediye şirketlerine aktarılmıştır diyerek yapılan eşitsizliği vurguladık.

Buna bağlı olarak 657 sayılı yasa kapsamına alınan işçilere yapılan ilave tediye de bir başka eşitsizlik konusudur. Belediye şirketleri sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye, yani kamuya ait olan şirketlerken 657 kapsamındaki kamu işçilerinin yararlandığı ilave tediye hakkından belediye şirketlerine geçişi yapılan işçilerin yararlandırılmaması izah edilemez.

Bu eşitsizlikler kadar önemli olan bir konu da 696 sayılı KHK ile ortaya çıkan sendikal hak ihlalidir.  Ortada Anayasa ile garanti altına alınmış sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakları varken, üstelik bu haklar ayrıca uluslararası sözleşmelerin güvencesi altındayken işçilerin evrensel sendikal hakları merkezi idareye geçişi yapılanlar için 31 Aralık 2020’ye; belediye şirketlerine geçişi yapılan işçiler için 30 Haziran 2020 tarihine kadar askıya alınmıştır. 

Ayrıca işçilerin bu haklarını askıya almak yetmezmiş gibi ücret artışları 6 ayda bir yüzde 4 artışla sınırlanarak işçiler ekonomik açıdan sanki cezalandırılmıştır.

Siyasi iktidara işçi sınıfının kürsüsünden bu haklı, hukuki ve meşru taleplerimizi haykırıyoruz.

Değerli Kardeşlerim,

Bu taleplerimizle birlikte iktidarın şu somut önlemleri biran önce almasını da bekliyoruz:

  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki norm kadro sınırlamaları kaldırılmalı; belediyeler belediye şirketlerine geçişi yapılan işçileri kadroya alabilmelidir.
  • Diğer kamu işçilerine Ağustos’ta ödenen ve Aralık’ta ödenecek 2018 yılı ilave tediyeleri belediye şirketlerine geçişi yapılan işçilerine de ödenmelidir; esasen bu ödemenin yapılabilmesi için 6772 sayılı Kanunda bir değişiklik gerekmemekte, 1’nci madde günün şartlarında yorumlanarak bile bu ödemenin yapılması mümkündür.
  • Kamuya ve belediye şirketlerine geçişi yapılan işçiler için KHK ile getirilen sendikal hak kısıtlamaları kaldırılmalı; işçi sendikaları 6356 sayılı Kanun’a göre serbest toplu sözleşme sürecini işletmeye başlamalıdır.
  • Bu süreçte işçilerin ücretine YHK kararı ile yapılan yüzde 4 artışa ek olarak ücretler en azından Eylül ayındaki yıllık enflasyon artış oranı düzeyinde yani yüzde 24.52 oranında artırılmalıdır.

Yıllık Enflasyon Eylül’de Yüzde 24,52 ise Asgari Ücret Aynı Oranda Artırılmalıdır!  

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda 2018 yılı enflasyon tahmini yüzde 20,8 olarak ilan edilmiştir. Ancak TÜİK tarafından ilan edilen Eylül ayı verilerine göre de enflasyon bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,52 oranında artmıştır. Bu demektir ki önümüzdeki aylarda enflasyon daha yüksek oranda artacak ve hayat pahalılaşacaktır.

Bu durumda ücretlilerin yarıya yakınını oluşturan asgari ücretle geçinen işçilerin ücretlerinde artış yapılması, asgari ücretin artırılması zorunlu hale gelmiştir. Bu işçiler açısından yaşamsal bir gerekliliktir. Siyasi iktidar işçi sınıfının bu talebini karşılamalıdır.

OHAL Döneminde İşten Çıkarılan, İhraç Edilen Üyelerimiz İçin Adalet İstiyoruz!

OHAL döneminde haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılan ve ihraç edilen üyelerimizin işlerine iade edilmeleri talebini en başından beri ifade ediyoruz.

Buradan siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz: OHAL döneminde işlerinden edilen binlerce işçi aileleriyle birlikte açlığa, sefalete ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Hakkında herhangi bir  soruşturma açılmamış, bir mahkeme kararı olmayan 3000’ e yakın üyemiz aileleriyle birlikte mağdur edilmiştir.

OHAL itiraz komisyonunun oyalayan ve sonuç üretmeyen çalışması yerine bir an önce hukuksuzluğa son verilmesini ve ihraç edilen üyelerimizin işe iade edilmesini, mağduriyetlerinin sona erdirilmesini talep ediyoruz.

Haklarımız için emeğimiz için demokrasi mücadelesinden de asla ödün vermeyeceğiz.

İnadına Sendika, İnadına DİSK, İnadına Genel-İş!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik