Tarihin En Büyük Grevi!

11/01/2019

Hindistan’da 150 milyon işçi çalışma koşullarındaki kötüleşmeye karşı sokaklara çıktı. On sendika merkezi ve çok sayıda bağımsız sendika federasyonu bir araya gelerek 8-9 Ocak 2019 tarihlerinde genel grev gerçekleştirdi.

Greve imalat, inşaat, enerji, ulaşım, bankacılık, kamu hizmetleri gibi pek çok sektörden işçiler katıldı. Ayrıca tarım işçileri ve çiftçiler de greve katılarak Hindistan’ın kırsal kesiminde ilk kez üretimin durmasına neden oldular.

Sendikaların ana talebi çalışma yasası reformları konusunda muhatap alınmak ve söz sahibi olmak. Sendikalar ayrıca hükümetin ILO 87 ve 98 sayılı sözleşmelerini imzalamasını ve işveren yararına yasal değişiklikler yapmaya son vermesini talep ediyor.

Sendikaların diğer talepleri:

Tüm işçiler için sosyal güvenlik kapsamı

Asgari ücretin yeterli düzeye ulaşması

Kamu kaynaklarının özelleştirilmesine son verilmesi

Güvencesizleştirmeye son verilmesi