Tunceli Şube

   
   
   
ŞUBE BAŞKANI
Erkan Yılmaz
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
   
   
   
    Şube Sekreteri
Şükran Yılmaz
   
   
   
    Şube Mali Sekreteri
Ali Ercan
   
 
 
 
 
Şube Kadın Sekreteri
Emine Balta
 
Şube Örgütlenme Sekreteri
Ali Bul
 
   
 
DENETİM KURULU ÜYELERİ
 
   
   
   
   
Denetim Kurulu Başkanı
Özlem Sezgin
   
   
   
   
Denetim Kurulu Yazmanı
Yener Gülbahar
   
 
 
 
Denetim Kurulu Üyesi
Güzide Baba
Denetim Kurulu Üyesi
Elkan Baba
Denetim Kurulu Üyesi
Ünal Toprakçı
 
   
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
   
   
   
   
Disiplin Kurulu Üyesi
Ersin Torun
   
   
   
   
Disiplin Kurulu Üyesi
Aysel Doğan
   
 
 
 
Disiplin Kurulu Üyesi
Nazlı Çelik

Disiplin Kurulu Üyesi
Mustafa Sezgin

Disiplin Kurulu Üyesi
Yusuf Kaslın
 

 

Adres: Moğultay Mah. Ata Sok. Belediye İşhanı Kat: 2 TUNCELİ

Tel: 0.428-212 44 56

Faks: 0.428-212 44 56