Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Son Sıralarda!

Toplumsal cinsiyet kavramı, biyolojik cinsiyetten farklı olarak toplumsal, kültürel ve tarihsel yapı ile şekillenen toplumsal rolleri içerir. Cinsiyetlere biyolojik açıdan baktığımızda kadın ve erkek arasında bir eşitsizlik söz konusu değilken, toplumsal açıdan baktığımızda kadın ve erkekler ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel açıdan farklı rollere büründürülmüştür. Bu nedenle kadınların geçmişten günümüze mücadele etmek zorunda kaldıkları sorunlar, toplumsal cinsiyet sonucu şekillenmiş kadın ve erkek rollerinden kaynaklanmaktadır.

Küresel ölçekte yapılan toplumsal cinsiyet araştırmaları, Türkiye’de kadınların çalışma hayatından kaynaklanan sorunlarının temelinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayandığını ortaya koymaktadır. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016 yılında yaptığı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi sonuçlarına göre; Türkiye 145 ülke içinde 130. sırada yer almaktadır.

Aynı araştırmada, çalışma hayatındaki kadınların durumunu ortaya koyan “ekonomik katılım ve fırsat eşitliği” göstergesine baktığımızda da Türkiye 145 ülke içinde 129. sıradadır. Eğitim ve politikada cinsiyet eşitliği sıralamasında 109. sıradayız. Ücret eşitsizliği açısından ise Türkiye 145 ülke arasında 98. sıradadır. Ayrıca Türkiye’de kadınlar, erkeklerden günlük olarak 23 dakika fazla çalışıyor ve bu emeklerinin karşılığını alamıyor.

Bu durum açıkça gösteriyor ki, ülkemizde kadınlar eğitimden politikaya, istihdamdan ücrete, genel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmadığı koşullarda çalışmaya ve yaşamaya çalışıyorlar. 

 

Kadın İşçiler
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporumuz Yayımlandı
Kadın İşçilerin Hakları Kitapçığımız Çıktı
Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Örgütlüyüz, Güçlüyüz!
İzlanda’da Kadın İşçiye Düşük Ücret Ödemek Yasak
ILO, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İçin Çağrı Yaptı
Şiddetsiz Bir Hayatı Kuracağız!
Şiddete Karşıyız, Hayatı Savunuyoruz!
KADIN İŞÇİLERE YÖNELİK SON YASAL DÜZENLEMELER
8 Mart'ta Alanlardaydık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde Son Sıralarda!
İşyerinde kadınlara layık görülenler: Taciz, şiddet, ayrımcılık
Güvencesiz Kadın Emeği Toplantısında Emeğimizi, Kimliğimizi, Direnişimizi Konuştuk