Varlıktan Küçüldük

12/03/2019

Varlık Değil Yokluk

Ekonomik durgunluğun ve küçülmenin, yüksek enflasyon ve yüksek işsizliğin uzun vadeli olacağını ve krizden çıkışın zaman alacağını söylemiştik. Krizin ise en çarpıcı göstergesinin bizler açısından işsizlik olduğunu belirtmiştik. Büyümedeki düşüşün istihdamı olumsuz etkileyeceğini ve böyle bir eğilimin belireceğini DİSK de “Krizde Emeğin Durumu” adlı hazırladığı raporda ortaya koymuştu.

2018 Yılının Son Çeyreğinde Ekonomi Yüzde 3 Küçüldü!

TÜİK’in ortaya koyduğu rakamlar gösteriyor ki Türkiye, 2018 yılının son çeyreğindeki ortalama yüzde 22,4 enflasyon ve yüzde 3 küçülmeyle birlikte enflasyon içinde küçülme (slumpflasyon) yaşıyor. Bu bir kriz durumudur.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Düşüyor!

2018 yılında GSYH 3.701 milyar TL oldu. Yıl ortası USD/TL kuru olan 4,72 ile bunu Dolara çevirirsek Dolar cinsinden 2018 GSYH’si 784 milyar USD ediyor. 2017 yılında GSYH’miz 851 milyar USD idi. Demek ki Dolar cinsinden geçen yıla göre GSYH’miz 67 milyar Dolar düşmüş bulunuyor.

Büyüme Düşüşte

2018 yılının son çeyreğinde yüzde 3 küçülen ekonomi 2018 yılının tümünde yüzde 2,6 gibi potansiyel büyümenin oldukça altında bir büyüme sergilemiş oldu. Hükümetin büyüme hedefi yüzde 5’ti.   

En büyük daralma inşaatta gerçekleşti. Toplamda 12 ayda inşaat sektörü yüzde 9’a yakın küçüldü.

Hizmetler sektörü ise dördüncü çeyrekte yüzde 3 küçüldü.

Büyümedeki düşüş istihdamı olumsuz etkileyecek ve işsizlikte artışa yol açacaktır.

İşçinin Sofrası Küçüldü

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %8,9 azaldı.