COVID-19 Sürecinde Kamuda İstihdam Raporumuz Yayımlandı

25/11/2020

Her yıl düzenli olarak yayınladığımız Kamu İstihdam Raporlarımızın bu yıl beşincisini yayımlıyoruz. Raporumuzda kamu istihdamında yaşanan değişimler güncel veriler ışığında ayrıntılı olarak incelenmiştir. Araştırmada öne çıkan başlıklar şöyledir:

  • ÜLKEMİZDE KAMU HARCAMALARI YETERSİZ!

Ülkemizde, GSYH içerisinde kamu harcamalarının oranı oldukça düşüktür. OECD ülke ortalamasına göre GSYH içinde genel kamu harcamalarının oranı yüzde 42,12 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 35’tir. Türkiye’de kamu harcamalarının oranı birçok Avrupa ülkesine göre de düşüktür

  • TÜRKİYE’DE KAMU İSTİHDAMI, OECD ÜLKE ORTALAMASINDAN DÜŞÜK!

Türkiye’de ise kamu istihdamının toplam istihdam içindeki payı OECD ülke ortalamasının altındadır. Türkiye’de bu oran yüzde 10,77 iken OECD üye ülkeler ortalamasında yüzde 17,69’dır.

  • YILLIK BÜYÜME GERÇEKÇİ DEĞİL, KAMUDA İSTİHDAM YARATMIYOR!

2017 yılında OECD ülkelerinde yıllık büyümenin kamu istihdamındaki artışa oranlarını incelediğimizde, ekonomik büyümenin Türkiye, İtalya ve Macaristan’da kamuda istihdamını artırmadığı görülmektedir.

  • HER 10 KİŞİDEN 8’İ ÖZEL SEKTÖRDE, 2’Sİ KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLİYOR!

2015-2020 yılları arasında kamuda istihdamın yüzde 35,7 arttığını söyleyebiliriz.  2015 yılında 3 milyon 520 bin 530 kişi olan kamu sektörü istihdamı, 2020 yılında 1 milyon 258 bin 822 kişi artarak 4 milyon 779 bin 352’ye çıkmıştır.

  • KAMUDA EN AZ KADININ ÇALIŞTIĞI ÜLKE TÜRKİYE!

OECD üye ülkelerin ortalamasında kadınların kamu sektöründe istihdam oranı yüzde 60, erkeklerin yüzde 40’dır. Türkiye’de kadınların kamu sektöründe istihdam oranı yüzde 25,31, erkeklerin ise istihdam oranı yüzde 74,69’dur.

DİĞER BAŞLIKLAR İSE ŞUNLARDIR:

  • TÜRKİYE’DE HER 100 KİŞİYE 4 KAMU PERSONELİ DÜŞÜYOR!
  • İSTİHDAMI EN FAZLA ARTAN BAKANLIK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, EN FAZLA AZALAN BAKANLIK İSE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI.
  • KAMUDA EN GÜVENCELİ İSTİHDAM BİÇİMİ OLAN “MEMURLUK” YERİNİ “SÜREKLİ İŞÇİLİĞE” BIRAKIYOR!
  • BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNİN SAYISI 494 BİN 510 KİŞİYE ULAŞTI!

Raporun tamamını PDF formatında görüntülemek ve indirmek için tıklayın.