Güvencesizlik ve Sendikasızlık Öldürüyor !

Güvencesizlik ve Sendikasızlık Öldürüyor !

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) tarafından Kasım 2019 iş cinayetleri raporu açıklandı.Rapora göre;

Kasım ayında en az 126, 2019 yılının ilk on bir ayında ise en az 1606 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Bütün işkollarında ölümlerin ana nedeni olarak güvencesizlik ön plana çıkıyor. En fazla ölüm nedenleri ise ezilme/göçük, yüksekten düşme, trafik/servis kazası, kalp krizi, intihar, patlama/yanma, şiddet ve elektrik çarpması olarak sıralanıyor.

  • 126 işçinin 108’i ücretli (işçi ve memur), 18’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.
  • Yaşamını yitirenlerin 3’ü kadın, 123’ü erkek.
  • 3 çocuk işçi hayatını kaybetti.
  • Çiftçi, gıda, maden, kimya, eğitim, çimento, metal, inşaat, taşımacılık, gemi, konaklama, belediye ve genel işlerde  çalışan 51 yaş ve üstünde 33 işçi yaşamını yitirdi.
  • Kasım ayında 3 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 1’i Afganistanlı, 1’i İranlı ve 1’i Suriyeli.

İşçiler en çok inşaat, taşımacılık, tarım, ticaret/büro, metal, gıda, gemi/tersane, belediye/genel işler, madencilik, enerji ve konaklama işkollarında yaşamını yitirdi.