Kamu Çalışanlarının Çalışma Biçimlerine Yönelik Yeni Genelge

23/03/2020

22 Mart Pazar günü mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle;

Salgın hastalığın yayılımının önlenmesi için kamu hizmetlerini aksatmayacak, hastalıkla mücadeleyi zaafiyete uğratmayacak şekilde asgari sayıda personel bulundurulmak şartıyla:

1-İstihdam biçimine bakılmaksızın (işçi, memur, sözleşmeli personel, geçici-sürekli işçi ayrıma gözetmeksizin) uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma, esnek çalışma modelleri uygulanabilecek. Bu uygulamaya yönelik düzenlemelerin usul ve esaslarını ilgili kurum yetkilileri belirleyecek. Belediyelerde bu usul ve esaslar belediye başkanı tarafından belirlenecek.

2-Bu kapsamda dönüşümlü çalıştırılanlar çalışmadıkları dönemde idari izinli sayılacak. Uzaktan, dönüşümlü ve diğer esnek çalışma yöntemiyle çalışanlar ile idari izinde sayılanlar sorumlu oldukları görevi fiilen yerine getirmiş sayılacak, mali sosyal hak ve yardımlar ile özlük hakları saklı kalacaktır.

3-Uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanların hizmet yürütümünde sorumlulukları eşit olacaktır.

4-İdari izinliler, uzaktan çalışanlar, dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni olmadan görev yürüttükleri yerleri (işyerinin bulunduğu şehirleri) terkedemeyecek, çağrıldıkları takdirde görevlerine dönecekler.

5-Daha önce idari izinli sayılanlar, yeni bir karara kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler. Yıllık izin veya mazeret izini kullanabilecekleri belirtilip izne gönderilenler de kamu kurumu yöneticilerin belirlediği usul ve esaslara göre idari izinli sayılabilecektir.