Ankara 3 Nolu Şube

   
   
   
ŞUBE BAŞKANI
Hüseyin Kabaca

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
   
 
 
 
 
 
Şube Sekreteri
Nermiş Yurttaş
 
Şube Mali Sekreteri
Şehri Kabaca
 
 
 
 
 
Üye
Mehmet Sarı
 
Üye
Gül Özdemir
 
   
 
DENETİM KURULU ÜYELERİ
 
   
   
   
   
Denetim Kurulu Başkanı
Nuran Güler
   
   
   
   
Denetim Kurulu Yazmanı
Mustafa Uçar
   
 
 
 
Denetim Kurulu Üyesi
Fatma Türkcan
Denetim Kurulu Üyesi
Dilek Gül
Denetim Kurulu Üyesi
Kenan Savcı
 
   
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
   
   
   
   
Disiplin Kurulu Başkanı
Atalay Uğurlu
   
   
   
   
Disiplin Kurulu Yazmanı
Bayram Kabaca
   
 
 
 
Disiplin Kurulu Üyesi
Sabir Şahin

Disiplin Kurulu Üyesi
Miyassa Şahin

Disiplin Kurulu Üyesi
Hatice Demirel
 

 

Adres: Çankırı Cad. No:28 Kat:4 06030 Ulus / Ankara

Tel: 0 312 431 41 47

Faks: 0 312 431 41 48