Bugün 3 Mart Çalışırken Ölmek İstemiyoruz!

03/03/2017

“3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü" TMMOB tarafından ilan edildiği 2013 yılından bugüne kadar çeşitli etkinliklerle anılıyor; iş cinayetlerine dikkat çekilmeye çalışılıyor.

Bu günün tarihsel önemi ise 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıldönümü olması. O tarihten bugüne iş cinayetleri artarak devam ediyor. 2014 yılında tarihimizin en büyük işçi katliamı olan Soma’nın yanı sıra birçok toplu işçi ölümü yaşandı. 2014 yılında 1886 işçi 2015’te 1730, 2016 yılında ise 1970 işçi yaşamını iş cinayetlerinde yitirdi.

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu İş kazalarını Önlemede Yetersiz

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası ve yasa çerçevesinde yapılan düzenlemeler eksik ve hatalıdır. Denetim mekanizmaları ve yasanın yaptırım gücü zayıf olmakla birlikte işçiler, sendikalar ve meslek odaları dışlanmıştır.

Güvencesiz Çalışma İşçi Ölümlerine Açık Davetiye Sunuyor

Daha fazla kar ve işçinin emeğini sömürmeye odaklı güvencesiz istihdam yöntemleri var olduğu müddetçe işçi ölümleri artarak devam edecektir. Bu tehlikeli çalışma biçimleri sadece işçilerin sağlığını değil, ruhsal ve toplumsal sağlığı da olumsuz etkiliyor.

Sendika Olmadan İş Kazaları Durmaz

Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadıkça, örgütsüz çalışma arttıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol almak mümkün olmayacaktır. Sendika olmazsa iş güvencesi de iş güvenliği de iş sağlığı da sağlanamaz.

Kar İçin Ölümüne Çalışma Değil Yaşam İçin İnsanca Çalışma

İş cinayetleri yüzde yüz önlenebilir. İş cinayetlerinin çok aza indirildiği yada hiç olmadığı ülkeler var. Yeter ki gerçekten önlem alınsın. Sermayenin işçi hayatı üzerinden kar etmesine yönelik politikalar yerine, insanı ve yaşamı temel alan üretim ekonomisi içinde, hakça paylaşımı, insanca çalışmayı merkeze alan politikalar uygulanmalı.

Bunun için öncelikle;

Güvencesiz istihdam yöntemleri tamamen kaldırılmalıdır.