İş Cinayetlerinde 1970 İşçi Yaşamını Kaybetti

06/01/2017

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), geçtiğimiz Aralık ayında en az 141, 2016 yılında ise en az bin 970 işçinin gerekli önlemler alınmadığı için yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Raporda Aralık 2016’da yaşamını yitiren 141 işçinin çoğunluğunun, ölümlerin daha çok yaşandığı sektörler olan, inşaat, taşımacılık, tarım, belediye ve metal işkollarında meydana geldiği açıklandı. İş cinayetlerinin nedenleri olarak trafik, servis kazası, yüksekten düşme, ezilme ve göçükler öne çıkıyor. İş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin 1’i çocuk, 5’i kadın ve 5’i de göçmen.

İSİG’in açıkladığı rapora göre geçtiğimiz yılın tamamında ise en az bin 970 işçi gerekli önlemler alınmadığı için yaşamını yitirdi. 2016 yılında yaşamını yitiren işçilerden 98’i kadın ve 1172’si ise erkek işçi.

Yayınlanan raporda 2016 yılı iş cinayetlerinde 14 yaş ve altında 18 çocuk işçinin hayatını kaybettiği, Olağanüstü Hal (OHAL) koşullarında ise aylık iş cinayeti ortalamasının yüzde 9 artış gösterdiği tespiti yapıldı.

2016 yılında yaşanan iş cinayetleri:

Ocak ayında en az 119, Şubat ayında en az 144, Mart ayında en az 160, Nisan ayında en az 172, Mayıs ayında en az 127, Haziran ayında en az 210, Temmuz ayında en az 176, Ağustos ayında en az 206, Eylül ayında en az 150, Ekim ayında en az 169, Kasım ayında en az 196, Aralık ayında ise en az 141 işçi yaşamını yitirdi.

Rapora göre 2016 yılında yaşamını yitiren 1970 emekçinin 1682’si işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 210’u çiftçilerden, küçük toprak sahiplerinden ve 78’i esnaflardan olmak üzere 288’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor.

2016 yılında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı: 

İnşaat, yol işkolunda 442 işçi, tarım, orman işkolunda 389 işçi, taşımacılık işkolunda 265 işçi, ticaret, büro işkolunda 124 işçi, belediye ve genel işler işkolunda 109 işçi, metal işkolunda ise 96 iş cinayeti yaşandı. 

 

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.