İSİG: Son 3,5 Yılda En Az 194 Çocuk İşçi Yaşamını Yitirdi

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. Bu vesileyle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) 11 Haziran'da bir rapor yayımladı.

İSİG, raporunda son üç buçuk yılda yaşamını yitiren çocuk sayısının 194 olduğunu açıklıyor. 2016'nın ilk 5 ayında ise en az 18 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

Türkiye'de çocuk işçilerin yarısı tarım, diğer yarısı ise sanayi ve hizmetler sektöründe çalışıyor.

Yine rapora göre, 2013-2016 yılları arasında en fazla çocuk işçi ölümü Adana'da. Ölen çocuk işçilerin %45'i 15 yaş ve altı. Çocuk işçi ölümlerinin %33'ü ise servis kazalarında.

             

  

ILO’nun 2016 Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Gündemi: Tedarik Zincirlerinde Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çalışmakta olan 168 milyon çocuğun tarım, balıkçılık, imalat sanayii, madencilik, hizmetler ve inşaat sektörlerinin de içinde olduğu küresel ya da ulusal ölçekte tüm tedarik zincirlerinde yer aldığına dikkat çekiyor. Çünkü tedarik zincirleri, bir malın veya hizmetin üretimindeki tüm süreçleri içeren ve düşük maliyet hedefiyle emek sömürüsünün küresel olarak en fazla olduğu sistemlerdir. Dolayısıyla, çocuklar için de en tehlikeli çalışma biçimlerini içerir.

ILO, hükümetleri, işçi ve işveren kuruluşlarının ve işletmeleri, tedarik zincirlerine çocuk işçiliğine son vermek için sorumluluk almaya çağırıyor.     

Çocuk İşçiliğine Son!

Aralık-2015'te yayınladığımız Çocuk İşçiler Raporu'na göre Türkiye'de,

*Çocuk işçiler, toplam çocuk nüfusunun yüzde 5,9’unu oluşturuyor!

*Ev içinde karşılığı olmadan emeği sömürülen çocukların oranı yüzde 49,2!

*Yoksul fertlerin yüzde 44,3’ü çocuk!

*Mevsimlik tarım işçisi çocukların sayısı artıyor!

*Hem çalışıp hem okuyan çocuk işçi sayısı % 35!

http://www.genel-is.org.tr/mevsimlik-tarim-iscisi-cocuklarin-sayisi-artiyor,2,11081#.V16oE7uLT4Y