Zorunlu Bireysel Emeklilikte Otomatik Katılıma İlişkin Kademeli Geçiş Takvimi Belli Oldu

4/01/2017

2 Ocak tarihli Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe sokulan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayınlandı.

Yönetmelik, çalışanların kamuda ya da özel sektörde çalışmalarına göre otomatik katılım tarihlerini kademeli olarak belirleyen düzenlemeler içeriyor. Buna göre:

Kamu İdarelerinde Çalışanlar:

  • 5018 sayılı Yasada sayılmış bulunan kamu kurumlarında (TBMM, Sayıştay, Bakanlıklar, Bakanlıklara Bağlı Kuruluşlar gibi..) çalışanlar 01.04.2017 tarihinden itibaren otomatik olarak sisteme katılacaklar,
  • Belediyeler, il özel idareleri gibi kamu idarelerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren otomatik olarak sisteme katılacaklardır.

Özel Sektörde Çalışanlar:

  • Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren bu Yönetmelik kapsamında otomatik olarak sisteme katılacaktır.

Yönetmeliğin düzenlemesinden kamuda yıllarca alt işverenler aracılığıyla çalıştırılanların özel sektör çalışanı gibi değerlendirilip kamu işçilerinden ayrı değerlendirileceği anlaşılmaktadır. Zorunlu bireysel emeklilik sistemine yapılan eleştiriler yanında bu yönüyle de Yönetmelik düzenlemesi eleştirilmektedir.