Kamu İstihdam Raporu (Araştırma – Aralık, 2015)

KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ!

* BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI YÜZDE 13 DÜŞTÜ!

* GENEL HİZMETLER İŞKOLUNDA ÇALIŞANLAR TAŞERONA MAHKÛM!

* İŞÇİLEŞME SÜRECİ HIZLANDI. TOPLAM İSTİHDAM İÇERİSİNDE İŞÇİLERİN ORANI YÜZDE 67,1’İ BULDU!

DİSK/Genel-İş Sendikası Araştırma Dairesi tarafından, Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kamu Sektörü İstihdam Verileri III. Dönem (Eylül 2014-Eylül 2015) ve TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi Eylül 2015 verileri değerlendirilerek kamu sektöründe istihdam ve temel işgücü istatistikleri araştırıldı.


Raporu okumak için tıklayınız (pdf)
Emek Araştırmaları
Çalışma Hayatında Kadınlar: “Daha Çok Çalışıyor, Daha Az Kazanıyor”
Emek Araştırma Raporu-9
Kıdem Tazminatı Nedir? Fona Devredilirse Ne Olacak?
Belediyelerde "Vasıfsızlık" Bilmecesi ve Mesleki Yeterlilik
Taşerona Kadro Aldatmacası
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Broşürü
Türkiye'de Emeğin Durumu Kitapçığı Çıktı!
2015 Yılında 1 Milyon Genç Kayıtdışı Çalıştırıldı!
Kadın Emeği Raporu
Emek Araştırma Raporu-4
Kıdem Tazminatı, İş Güvencesi Ve İşsizlik Siğortası Haklarından Ayrı Tartışılamaz!
Mevsimlik Tarım İşçisi Çocukların Sayısı Artıyor!
Kamu İstihdam Raporu (Araştırma – Aralık, 2015)
Temel İşgücü İstatistiklerine Göre Türkiye'de İşçilerin %12,2'si Taşeron İşçi
İşci Hakları Ve Uluslararası Yasal Dayanakları El Kitabı
İnsanca Çalışmak Ve Yaşamak İçin Disk/Genel-İş
Kamu İhale Mevzuatı ve İşçi Hakları Kitabı Çıktı
Kamu İstihdam Raporu
Üye Kimlik Araştırmamız Sonuçlandı