DİSK 51. Kuruluş Yıldönümünü Direnişteki Kod- A İşçileri ile Kutladı

12/02/2018

“Biz devrimciliği; bugünkü tutucu, gerici, ekonomik, sosyal ve politik ilişkilerin Anayasa uyarınca değiştirilmesi ve Anayasa ilkelerinin hayata uygulaması anlamına alıyoruz”–DİSK Kuruluş Bildirgesi

Sendikamızın 1976 yılından bu yana üyesi olduğu Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye işçi sınıfının yüz yılı aşkın mücadelesinin bir ürünüdür. DİSK’in kuruluşu 1960’lı yılların ekonomik, toplumsal ve siyasal koşullarında işçi sınıfının gerçek örgütünü ve mücadelesini yaratma hamlesidir.

1967’den sonra işçilerin diledikleri sendikayı özgürce seçebilmeleri için yoğun mücadele veren, sarı sendikalara karşı ‘gizli oy-açık sayım’ ilkesine dayalı referandum uygulamalarını yaygınlaştıran DİSK, devlet ve sermaye güdümlü sendikacılığa karşı ilk ve ciddi seçenektir. Türkiye sendikal hareketi sınıf için ne kazandıysa, bunda DİSK’in büyük payı vardır.

DİSK, 13 Şubat 1967’de Türk-İş yönetiminin sınıf uzlaşmacısı politikasına karşı çıkan ve bu yüzden de Türk-İş’ten dışlanmaya çalışılan sendikalar tarafından kuruldu. Bu sendikalar Türkiye Maden-İş, Lastik-İş, Basın-İş, Türkiye Gıda-İş ve Türk Maden-İş’tir. Kurulmasından sonra Türkiye’nin dört bir yanına yayılan kitle eylemleriyle, işçi sınıfının üretimden gelen gücünü kullanarak, 15-16 Haziran’ı, DGM ve MESS Direnişi’ni, 1 Mayıs kutlamalarını, 20 Mart Faşizme İhtar Eylemi’ni, Demokrasi Mitinglerini gerçekleştirip işçi sınıfının sendikal alanda umudu oldu.

Yüzbinlerce işçinin katıldığı 1977 1 Mayıs Taksim Mitingi kontrgerillanın saldırısına uğradı, 37 işçi yaşamını yitirdi. 22 Temmuz 1980’de Kurucu Genel Başkan Kemal Türkler bir suikast ile öldürüldü. 12 Eylül askeri darbesi sonrası yöneticileri hapishanelere atıldı, öldürüldü, faaliyetleri yasaklandı ve mal varlığına el konuldu. DİSK'in 261 yöneticisi ve 3 uzmanı cunta mahkemelerinde toplam 2053 yıl hapis cezası aldı.

1991′de mahkemenin kararının bozulmasının ve beraata karar verilmesinin ardından 1992'de DİSK'in faaliyetleri yeniden başladı. O tarihten bugüne emek ve demokrasi mücadelesini büyüten DİSK, bugün 22 sendikasıyla mücadelesini sürdürüyor.

DİSK'in 51. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında DİSK Korosunun seslendirdiği marşlar eşliğinde biraraya gelen DİSK üyeleri ve dostları, direnişteki Kod-A işçileri ile buluştu.