Aliağa Belediyesi’nden Atılan İşçiler İşlerine Geri Dönsün!

30/07/2019

Sendikamız Genel-İş’in,  Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI), Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) desteğiyle düzenlediği uluslararası imza kampanyası 29 Temmuz 2019 tarihinde başladı.

İmza kampanyasında, İzmir Aliağa Belediye’sinde çalışan 250 üyemizin hiçbir hukuki dayanak olmaksızın işten çıkartılması ile yeni seçilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın 1998'den bu yana Sendikamıza üye olan işçileri baskı ile istifaya zorlaması yer alıyor.  İşçiler 20 Mayıs’tan itibaren belediye önünde başlattıkları direnişle; işe iade, sendikal haklara ve özgürlüklere saygı gösterilmesini talep ediyor.  

DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu, İzmir Aliağa Belediyesi’nden haksız, hukuksuz ve sendikal hak ve özgürlükler hiçe sayılarak işten çıkarılan üyelerimiz için uluslararası kampanyamıza herkesi katılmaya davet ediyor.

Kampanyamız için link: https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4189