Sendika Yapımız

Sendikamız 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi yasası ve bu yasanın 4.maddesi uyarınca çıkarılmış İş Kolları Tüzüğüne göre 20 numaralı İş Kolunda Kurulu bir işçi örgütüdür. Sendikamızın organları ve örgüt yapısı şöyledir:

SENDİKANIN ORGANLARI

I- ZORUNLU ORGANLAR:

A. Genel Merkez Organları:

1) Sendika Genel Kurulu,

2) Genel Yönetim Kurulu,

3) Genel Denetim Kurulu,

4) Genel Disiplin Kurulu.

B.Şube Organları:

1) Şube Genel Kurulu,

2) Şube Yönetim Kurulu,

3) Şube Denetim Kurulu,

4) Şube Disiplin Kurulu.

II- DANIŞMA ORGANLARI:

a) Başkanlar Kurulu,

b) Şube Temsilciler Kurulu,

c) İşyeri Temsilciler Kurulu.