Genel Yönetim Kurulu

REMZİ ÇALIŞKAN
GENEL BAŞKAN

1964 yılında Şanlıurfa ili Bozova ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1983 yılında Atatürk Üniversitesi Matematik Bölümündeki öğrenimini yarıda bırakarak Şanlıurfa Belediyesinde işçi olarak çalışmaya başladı. 1998’de DİSK/Genel-İş Sendikası’nın Şanlıurfa Şubesi Olağan Genel Kurulu’nda Şube Başkanlığına seçildi. İki dönem Şube Başkanlığı yaptıktan sonra 2003 yılında Diyarbakır Bölge Şube Başkanlığına, 17-18 Ocak 2004 tarihinde yapılan 13. Olağan Genel Kurulumuzda ise Genel Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek Eğitim Daire Başkanlığı görevi yaptı. 5-6 Ağustos 2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da Genel Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden seçilerek tekrar Eğitim Daire Başkanı oldu. 28 Temmuz 2007’de Genel Başkanımız Mahmut Seren’in vefatı üzerine 05.09.2007 tarihinde Genel Yönetim Kurulu tarafından Örgütlenme Daire Başkanlığı görevine getirildi. 18-20 Ocak 2008 tarihinde yapılan 14. Olağan Genel Kurul’da da Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçilip; yapılan görev dağılımında Örgütlenme Daire Başkanı oldu. 26-27 Kasım 2011 tarihinde yapılan 15. Olağan Genel Kurul’da Genel Yönetim Kurulu Üyeliğine tekrar seçildi ve yapılan yeni görev dağılımıyla Örgütlenme Daire Başkanlığı görevine devam etti. 30 Haziran 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’un ardından ise Sendikamızın Genel Sekreteri oldu. 9 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu Üyeliğine tekrar seçilen ve yeniden Genel Sekreter olan Çalışkan, 17-18 Ekim 2015 tarihinde yapılan 16. Olağan Genel Kurul’da Sendikamızın Genel Başkanı oldu. Daha sonra 23-24-25 Ağustos 2019 tarihinde yapılan 17. Olağan Genel Kurul’da yeniden Sendikamızın Genel Başkanı seçilen Remzi Çalışkan, son olarak 18-19 Ağustos 2023’te gerçekleşen DİSK/Genel-İş Sendikası 18. Genel Kurulu’nda tekrar Sendikamızın Genel Başkanlığına seçilmiştir. Evli ve dört çocuk babasıdır.


ÇETİN ÇALIŞKAN
GENEL SEKRETER

1964 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğretimi Ankara’da tamamladı. Lise öğrenimini ise yarıda bırakmak zorunda kaldı. 1989 yılında Çankaya Belediyesinde işçi olarak çalışmaya başladı. 1992 yılında Sendikamızın tekrar açılışından sonra örgütlenme çalışmaları içerisinde aktif olarak yer aldı. 1998 yılında DİSK/Genel-İş Sendikası Ankara Bölge Şube Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2006 yılında Ankara 1 No.lu Şube Olağanüstü Genel Kurulu’nda Şube Başkanı olarak seçildi. 2007 ve 2011 yıllarında yapılan Olağan Genel Kurullarda da Şube Başkanlığı görevine tekrar seçildi. 30 Haziran 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da ise Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi ve yapılan görev dağılımında Örgütlenme Daire Başkanı oldu.9 Mart 2014 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyeliğine tekrar seçilerek yapılan görev dağılımında Örgütlenme Daire Başkanı oldu. 17-18 Ekim 2015 tarihinde yapılan 16. Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek yapılan görev dağılımında Mali İşler Daire Başkanı olurken 13 Nisan 2018 tarihinde toplanan Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan görev dağılımında Araştırma Daire Başkanı oldu.23-24-25 Ağustos 2019 tarihinde yapılan 17. Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyeliğine tekrar seçilerek; yapılan görev dağılımında Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı oldu. 18-19 Ağustosta gerçekleşen DİSK/ Genel-İş Sendikası Olağan Genel Kurulunda ise Genel Yönetim Kuruluna seçilip Sendikamızın Genel Sekreteri olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 


HÜSEYİN YAŞAR GÜNDOĞDU
MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI

1972 yılında Kemaliye'de doğdu. 1990 yılında Seyhan Belediyesinde işçi olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında Sendikamıza üye oldu. 1996-1998 yılları arasında işyeri temsilciliği, 1998-2003 yılları arasında işyeri baştemsilciliği görevlerini yaptı. 2003-2007 yılları arasında Bölge Şube Sekreterliğine getirildi. 5-6 Ağustos 2006 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurulda Denetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2007-2011 yıllarında yapılan Adana 2 No.lu Şube seçimlerinde de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 30 Haziran 2013 ve 9 Mart 2014 tarihlerinde yapılan Olağanüstü Genel Kurullarda Denetim Kurulu Üyeliğine seçilerek; yapılan görev dağılımında Denetim Kurulu Yazmanlığına getirildi. 31 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Adana 2 No.lu Şube 7. Olağan Genel Kurulu’nda ise Şube Başkanlığına seçildi ve 6 Ocak 2019 tarihinde de yine aynı görevi yerine getirmek üzere seçildi. Daha sonra 23-24-25 Ağustos 2019 tarihinde yapılan 17. Olağan Genel Kurul’un ardından yeniden Genel Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildi. 18-19 Ağustos 2023’te gerçekleşen DİSK/ Genel-İş Sendikası Olağan Genel Kurulu’nda Genel Yönetim Kurulu’na seçilerek Mali İşler Daire Başkanı oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.


SALİM ŞEN
EĞİTİM DAİRE BAŞKANI

6 Nisan 1968 yılında Edirne iline bağlı İpsala ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Keşan’da tamamladıktan sonra 1984-1986 yılları arasında Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletmecilik bölümünü bitirdi. 1986-1988 yılları arasında Keşan’da özel bir işletmede çalıştıktan sonra, 1992 yılında Keşan Belediyesinde işçi olarak çalışmaya başladı ve uzun yıllar Genel-İş Sendikası Trakya Şubesinin muhtelif kurullarında görev aldı. 1 Ocak 2012’den 19 Ağustos 2023 tarihinde kadar Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanlığı ve 2016-2023 yılları arasında da DİSK Trakya Bölge Temsilciliği görevlerini yerine getirdi. 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel-İş Sendikası Olağan Genel Kurulunda Genel Yönetim Kuruluna seçilerek Eğitim Daire Başkanı oldu. Evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.

 


FARUK SARAL
TOPLU SÖZLEŞMELER DAİRE BAŞKANI

2001 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesinde işçi olarak çalışmaya başladı. 2004-2014 yıllarında iş yeri sendika baş temsilciliği yaptı. 2010-2014 iş yeri sendika disiplin kurulu üyeliği, 2015-2018 döneminde DİSK/Genel-İş İzmir 3 No.lu Şube Sekreterliği yaptı. 2018-2022 yılları arasında ise İzmir 3 No.lu Şube Başkanlığı yaptı. Sendikamızın 17. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Denetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2022 yılındaki Şube Olağan Genel Kurulu’nda yeniden İzmir 3 No.lu Şube Başkanlığına seçildi. 18-19 Ağustos 2023 tarihlerinde Sendikamızın 18 Genel Kurulunda Genel Kurul üyeliğine seçilerek yapılan görev dağılımında Toplu Sözleşmeler Dairesi Başkanı oldu. İşletme lisans ve iş sağlığı ve güvenliği ön lisan mezunu, evli ve iki çocuk babasıdır.ALİ HAYDAR KARA
ÖRGÜTLENME DAİRE BAŞKANI

1979 yılında İzmir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 2005 yılında İzmir/Konak Belediyesinde işçi olarak çalışmaya başladı. 2006-2010 yılları arasında Konak ve Karabağlar Belediyelerinde işyeri baştemsilciliği yaptı. 2010 yılında DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 5 No.lu Şube Olağanüstü Genel Kurulu’nda Şube Yönetim Kurulu Üyeliği; 2011 yılında yapılan Şube Olağan Genel Kurulu’nda da Şube Mali Sekreterliğine seçildi. 2015 ve 2022 yılları arasında İzmir 5 No.lu Şube Başkanlığı görevinde bulundu. Ayrıca 2015 yılında yapılan 17.Olağan Genel Kurul’da, Sendikamız Genel Denetim Kurulu Üyeliğine ve 2020 yılında yapılan DİSK 16. Genel Kurulu’nda ise DİSK Genel Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildi. 2022 yılı Ağustos ayında Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilerek yapılan görev dağılımında Örgütlenme Daire Başkanı oldu. 18-19 Ağustos 2023’te gerçekleşen DİSK/Genel-İş Sendikası Olağan Genel Kurulu’nda Genel Yönetim Kurulu’na seçilerek Örgütlenme Daire Başkanı olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 


ADİL ÇİFTÇİ
ARAŞTIRMA DAİRE BAŞKANI

1968 yılında Kars, Arpaçay, Kuyucuk Köyü’nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kars ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli ilerde çalıştıktan sonra 1991 yılında Küçükçekmece Belediyesinde işe başladı. Belediyenin birçok biriminde görev yaptı ve Sendikamızın 1992’de yeniden faal olmasının ardından üye olup 2006 yılında Genel-İş Sendikası delegesi oldu. Ardından Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, Şube Saymanlığı görevlerini yürüttü ve 21 Aralık 2013 tarihinde toplanan İstanbul 2 No.lu Şube Olağanüstü Genel Kurulu’nda Şube Başkanlığına seçildi. 18-19 Ağustos 2023 tarihlerinde toplanan Sendikamızın 18. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi ve yapılan görev dağılımında Araştırma Daire Başkanı oldu. Evli ve bir kız, bir erkek olmak üzere ikiz çocuk babasıdır.