Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) İletişim

Adres
Çankırı Caddesi No:28 Kat:4-9 06030 Ulus \ ANKARA
Telefon
(312) 309 15 47 (6 hat)
 
(312) 309 10 46 (Faks)
Genel-İş KEP Adresi
genelissendikasi@hs03.kep.tr
E-posta
bilgi@genel-is.org.tr