Anayasa Mahkemesinden Grev Hakkına İlişkin Örnek Karar

20/7/2018

Anayasa Mahkemesi, Konfederasyonumuza bağlı Birleşik Metal-İş Sendikasının MESS işverenler sendikasına bağlı toplam 38 işyeri için 2015 yılı Ocak ve Şubat aylarında uygulamak üzere aldığı grev kararının ertelenmesini hak ihlali saydı. 20 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Devlet 50.000 TL tazminata mahkum edildi. Birleşik Metal-İş, Bakanlar Kurulu’nun erteleme kararı üzerine kararın iptali için Danıştay’da dava açmış, sonuç alamamış bunun üzerine de Anayasa Mahkemesine  başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi kararında ne Bakanlar Kurulu’nun ne de Danıştay’ın ülke ve milli güvenliği etkileyecek, grevin ertelenmesi gibi özel tedbir alınması gerektirecek somut gerekçeler sunamadığını, idarenin ikna edici bir açıklama getiremediğini, alınan karar ile grev kararı alan sendikaya YHK’ya başvurmaktan başka çare bırakılmadığını böylece Anayasal olan grev ve toplu sözleşme hakkının kullanılmasının fiilen imkansız hale geldiğini belirtmiştir. Kararda ayrıca “ Açıktır ki işçiler grev yaparak işverenleri daha avantajlı bir toplu iş sözleşmesi yapmaya zorlama fırsatı bulamamışlardır. İşçilerin daha dezavantajlı bir konuma düşürülmesine ilişkin haklı gerekçeler derece mahkemelerinin kararlarında gösterilmemiştir.” denilmiştir. Anayasa Mahkemesi bu gerekçelerle Anayasa 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine karar vererek Devleti 50.000 TL tazminat ödemeye mahkum etmiştir.