Ankara Grev Yasağına Karşı Haykırdı: Grev Haktır Yasaklanamaz!

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği- KESK Ankara Şubeler Platformu- TMMOB Ankara İKK- Ankara Tabip Odası olarak, Hükümetin Metal işkolunda uygulamaya koyduğu anti-demokratik grev yasağına karşı; “Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal işçilerinin grev hakkı derhal iade edilmelidir!” pankartları eşliğinde DİSK/Genel-İş Ankara Şubeleri önünden toplanarak başlayan yürüyüş Sakarya Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde devam etti.

Basın açıklamasına katılmak için Mithatpaşa Caddesi’nden sloganlar atarak gelen KESK Ankara Şubeler Platformu bileşenlerine polisin müdahalede bulunarak gaz sıkmasına karşı kararlılığını yitirmeyen topluluk Sakarya Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüyerek kitleyle buluştu. KESK’liler, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganı ile karşılanarak basın açıklamasına başlandı.

DİSK-KESK-TMMOB ve ATO’nun Ankara bileşenleri olarak hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi ve Sendikamız Genel Sekreteri Remzi Çalışkan, Hükümetin anti demokratik bir şekilde metal işçilerinin grevini yasakladığını belirterek, bunun ilk olmadığını, bunun AKP’nin geçmiş yıllarda da sistematik olarak sürdürdüğü emek düşmanı politikalarının bir sonucu olduğunu belirtti. Çalışkan, Bakanlar Kurulu’nun son toplantısı 26 Ocak’ta olduğu halde 29 Ocak’ta metal grevini yasaklayarak hayali Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığını belirttiği konuşmasında grev yasağının hukuksuz olduğunun altını çizdi.

Hukuksuz grev yasağını tanımayarak sokaklara çıktıklarını söyleyen Çalışkan, konuşmasının devamında, “12 Eylül faşist darbesinin örgütü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile 12 Eylül’ün ürünü AKP’nin çıkarları ve zihniyeti aynıdır. Ancak, DİSK buna yabancı değildir. DİSK, 12 Eylül askeri darbesinde kapatılarak ve düzmece 12 Eylül mahkemelerinde idamla yargılanan sendika önderleriyle daha önce de “milli güvenliği tehdit ettiği” iddialarına maruz kaldığını” ancak “Hükümet de, MESS de unutmamalıdır, DİSK bu baskıların hiçbirine boyun eğmemiş, demokrasi ve sınıf mücadelesini her koşulda sürdürmeye devam etmiştir. Ve devam da edecektir” dedi.

Çalışkan’ın konuşmasından sonra KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara Tabip Odası adına birer açıklama yapan emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri, metal işçilerinin grevini desteklediklerini, uygulanan grev yasağının anti- demokratik olduğunu ifade ederek greve kararı alan metal işçilerini selamladılar.

Basın açıklamasına, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, siyasi parti yönetici ve üyelerinin katılımının yanı sıra, bir çok Ankaralı yurttaş da destek verdi. Basın açıklamasında sık sık “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Metal grevi Onurumuzdur”, “Yaşasın Sınıf Dayanışması”, Baskılar Bizi Yıldıramaz” sloganları atıldı.

Basın açıklamasının ardından halaya duran kalabalık kitle, coşkulu bir şekilde çalınan davul zurna eşliğinde sona erdi.


DİSK Ankara Bölge Temsilciliği- KESK Ankara Şubeler Platformu- TMMOB Ankara İKK- Ankara Tabip Odası adına okunan ortak metne ulaşmak için tıklayınız (pdf)
Ankara Grev Yasağına Karşı Haykırdı: Grev Haktır Yasaklanamaz!
Ankara Grev Yasağına Karşı Haykırdı: Grev Haktır Yasaklanamaz!
Ankara Grev Yasağına Karşı Haykırdı: Grev Haktır Yasaklanamaz!
Ankara Grev Yasağına Karşı Haykırdı: Grev Haktır Yasaklanamaz!
Ankara Grev Yasağına Karşı Haykırdı: Grev Haktır Yasaklanamaz!