Asgari Ücret Yüzdeliklerinin Uygulanması İçin Hukuk Mücadelemiz Devam Ediyor

17/09/2019

696 sayılı KHK ile kamu kurumlarına ve belediye şirketlerine geçişleri yapılan işçilerin asgari ücretin yüzdelik fazlalıklarının uygulanmasına yönelik Ankara 24. İş Mahkemesi’nce verilen karar üzerine son günlerde üyelerimizden ve işçilerden çokça soru gelmektedir. Bu konuya ilişkin görüşlerimiz şöyledir:

Yerel mahkemenin vermiş olduğu bu kararı doğru ve yerinde buluyoruz. Ancak yerel mahkemenin vermiş olduğu bu kararın emsal niteliğinde bir karar olması için, kararın temyiz aşamasının tamamlanıp kesinleşmesi gerekmektedir.

696 sayılı KHK ile geçişleri yapılan işçilerin ücretlerinin ‘asgari ücretin yüzde fazlası’ dikkate alınarak yeniden hesaplanması için sendikamız başta olmak üzere birçok sendika konuyu yargıya taşımıştır. Yerel mahkemeler ise bu konuda olumlu ve olumsuz yönde kararlar vermeye başlamıştır. Yine bu kararların her biri üst derece mahkemelere taşınmaktadır.

696 sayılı KHK çıktığından beri sendikamız geçiş yapan işçilerin haklarını ve işlerini korumak için birçok mücadele ve girişimde bulunmuş, bu çalışmalarımızın sonucunda bir çok kazanım elde edilmiştir. Güvenlik soruşturması engelinin aşılması, hükümlü işçilerin kadro haklarının elde edilmesi, KHK’dan önce belediye şirketlerinde çalışan işçilerin KHK geçiş koşullarının dışında bırakılmasının sağlanması ve bu sayede toplu sözleşme ile iş güvencelerinin korunması ve yeni kurulan belediye şirketlerinde çalışan işçilerin toplu sözleşme yapma haklarının elde edilmesi gibi kazanımlar sendikamızın mücadele ve girişimleri ile sağlanmıştır.

Asgari ücretin yüzdelik fazlalarına göre ücret alan üyelerimizin önemli bir bölümü için güncel asgari ücret zammından yararlanması imzaladığımız toplu sözleşmelerle sağlanırken, bir kısmı için ise yine toplu iş sözleşmelerimiz aracılığıyla ücret ve sosyal haklarda iyileştirmeler yapılmış, KHK’nın getirmiş olduğu sınırlamalar aşılmaya çalışılmıştır.

Sendikamız ayrıca asgari ücretin yüzdelik fazlalıklarının uygulanmadığı işyerlerinde ülke genelinde örnek davalar da açmıştır. Bu davalar yerel mahkeme aşamasında olup henüz sonuçlanmamıştır. Bu davaların sonuçları başta üyelerimiz olmak üzere kamuoyuyla hızlıca paylaşılacaktır. Sendikamız ayrıca ülke genelinde farklı sendikaların açmış olduğu davaları da yakından takip etmektedir.

Sendikamız 696 sayılı KHK ile getirilen hukuksuz ve haksız uygulamalar karşısında; asgari ücretin yüzdelik fazlalıklarının uygulanması başta olmak üzere, geçiş yapan işçilerin özgür toplu iş sözleşme hakkı, ilave tediye ve gerçek kadro hakları için mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyuna ve üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

Asgari Ücret Yüzdeliklerinin Uygulanması İçin Hukuk Mücadelemiz Devam Ediyor