Aydın Şubesi

Hatice Sibel ÖZHAN Şube Başkanı

Levend ÖZBOYACI Şube Sekreteri

Gökhan LÖK Şube Saymanı

Veysel KIRAL Yönetim Kurulu Üyesi

Melissa BORA Yönetim Kurulu Üyesi

Serpil ÖZTÜRK Denetim Kurulu Başkanı

Mehmet OMRAK Denetim Kurulu Yazmanı

Mehmet KERPİÇLİK Denetim Kurulu Üyesi

Semra GÜMÜŞ Denetim Kurulu Üyesi

Bülent SARIÖZ Denetim Kurulu Üyesi

Aynur UMUTLU Disiplin Kurulu Başkanı

Doğan ŞIK  Disiplin Kurulu Yazmanı

Hikmet Mete CANDAN Disiplin Kurulu Üyesi

Aysun GÜNER Disiplin Kurulu Üyesi

Gülbeddin Serdar HÜNDÜR Disiplin Kurulu Üyesi