Belediye Şirket İşçileri ve Taşeron Şirket İşçilerinin Dikkatine!

09/01/2018

Merkezi yönetimdeki taşeron şirket işçilerinin kadroya geçirilmesi; yerel yönetimlerdeki taşeron şirket işçilerinin ise belediye şirketlerine geçirilmesini düzenleyen 696 sayılı KHK ve sonrasında yayımlanan “usul ve esaslar” tebliği konusunda işçilerde bazı belirsizlikler oluştuğu görülmüştür.
Halen belediye şirketlerinde çalışan işçilerin herhangi bir başvuru, feragat imzalama ve sulh sözleşmesi imzalaması söz konusu değildir. Bu kapsamda çalışan işçiler halen çalıştıkları koşullarla çalışmaya devam edeceklerdir.
Ancak belediyelerde taşeron şirketlerde çalışan işçiler ise belediye şirketlerine geçmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayımlanan başvuru formlarını doldurmak ve Bakanlığın açıkladığı konularda feragat taahhütlerini imzalamak suretiyle başvuracaklardır.

Belediye Şirket İşçileri ve Taşeron Şirket İşçilerinin Dikkatine!