Belediye Şirket İşçilerine de İlave Tediye Ödensin

21/03/2018

DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun ilave tediye ödemelerindeki eşitsiz uygulamayla ilgili basın açıklamasıdır.

Hükümet merkezi idarede taşeron işçilere tanıdığı kamu işçiliği hakkını yerel yönetimlerdeki işçilere tanımayarak büyük bir ayrımcılığa ve eşitsizliğe yol açtı. Belediyelerdeki taşeron şirket işçilerinin belediye şirketlerine ve merkezi idare kuruluşlarındaki taşeron şirket işçilerinin kadroya geçirilmesinde sergilenen ayrımcı davranış, işçilerin elde edeceği mali ve sosyal haklarda da eşitsizliğe neden olmaktadır.  Bu ayrımcılık ve eşitsizliklerden birisi de ilave tediye ödemesinde yani işçiler arasında bilinen adıyla devlet ikramiyesinde yaşanmaktadır.

Belediye şirketlerinde çalışan 100 bin işçi ve taşeron şirketlerde çalışan ve belediye şirketlerine geçecek olan yaklaşık 400 bin işçi, bu eşitsizliğin ve ayrımcılığın mağdurları durumundadır.

Merkezi yönetimlerde çalışan taşeron şirket işçilerinden kadroya geçişe hak kazananlar, kadrolu işçiliğe geçtikten sonra yılda 52 günlük ücret tutarında ilave tediye (ikramiye) alabilecek.

Ancak ilave tediye merkezi idareye bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanunu’na tabi olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenecek; belediyelerde taşeron şirketlerde çalışan işçilere ise ödenmeyecektir.

Bilindiği üzere belediyelerin kadrolu işçileri ilave tediye alıyor. Ancak belediye şirketleri 6772 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmediği için belediye şirketlerinde çalışan işçilere ilave tediye ödemesi yapılmamaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda belediye şirket işçilerinin açtıkları davalarda mahkemeler, belediye şirketlerinde çalışan işçilere de ilave tediye ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay ilk başta önüne gelen davalarda belediye şirket işçilerine ilave tediye ödenmesini onaylarken daha sonra belediye şirketlerini ticari şirket sayarak bu içtihadını değiştirdi. Böylece belediye şirket işçilerinin ilave tediye almasının önü kapanmış oldu.

Siyasi iktidarın taşeron şirketten geçiş sürecindeki ayrımcı tutumu ve yargı kararları sonucu bugün 500 bin kamu işçisi ilave tediye ödemelerini alamayacak durumdadır.  Kamu işçisi olarak belediye şirketlerinde çalışan ve çalışacak olan işçiler belediyenin kadrolu işçisi olarak görülmediği için bu haktan yoksun bırakılmak istenmektedir.

Bu hakkaniyetli bir tutum değildir. Belediye ve mahalli idare şirketlerinde işçi kadrosuna geçirilenler de merkezi idarede çalışan işçiler gibi 52 günlük ilave tediye ödemesinden yararlandırılmalıdır.

6772 sayılı Kanun konusunda Yargıtay içtihadını doğru bulmuyoruz. Bu nedenle Hükümet’ten talebimiz 6772 sayılı Kanun’un 1.maddesine belediye şirketlerini de ekleyerek bu ayrımcılığa son vermesidir.

Belediye Şirket İşçilerine de İlave Tediye Ödensin