Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın

21/02/2018

DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun güvenlik soruşturması sonucu belediye şirketlerine geçiş başvuruları kabul edilmeyen işçilerin durumuyla ilgili açıklamasıdır.

Hükümet 696 sayılı KHK ile “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı”nı yasaklarken merkezi idarede kadroya ve yerel yönetimlerde belediye şirketlerine geçişte işçiler için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması koşulunu getirmiştir.

Bu koşul nedeniyle geçiş için başvurularını yaparak sonuç bekleyen binlerce taşeron şirket işçisi büyük bir hayal kırıklığı ve şokla karşı karşıya kalmıştır. Sadece İzmir belediyelerinde binlere varan üyemizin adli sicil kayıtları nedeniyle başvuruları kabul edilmemiştir; Valilik makamı işçilerin itiraz dilekçelerini bile kabul etmemektedir. Bugüne kadar taşeron şirketlerde çalışma olanağı bulan binlerce işçi şimdi işsizlikle yüz yüzedir.

Sendikamız en başından beri yıllardır kamu idareleri için çalışan ve aslında kamu idarelerinin işçisi oldukları hukuken tescil edilmiş olan işçilerin karşısına güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması koşulunu dikmenin işçileri eleme amacını taşıdığını ifade etmiştir.

Merkezi idareye kadrolu geçişte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atama şartlarını aramak bile tartışmalıyken 657 sayılı Kanun içinde tanınmamış ve tanımlanmamış belediye şirketlerine geçiş için 657 koşullarını aramak hukuk temeli olmayan bir keyfiyettir. Şu anda belediye hizmetlerinde çalışan binlerce taşeron şirket işçisi hukuk dışı bir durumla karşı karşıyadır.

Öte yandan Sendikamız birçok belediyede daha önceleri çeşitli nedenlerle güvenlik sorunu yaşamış yurttaşlarımızın topluma kazandırılması için uygulanan istihdam önceliklerine destek vermiştir. Belediyelerin bu yöndeki politikalarının toplumsal huzur ve esenlik için çok değerli olduğu görüşündedir.

Şimdi güvenlik soruşturması nedeniyle karşımıza çıkan durum büyük bir toplumsal açmaza neden olacak boyuttadır. İşsizliğe mahkum binlerce işçi nasıl yaşamlarını sürdürecektir.

Hükümet yetkililerinden binlerce mağdur işçi adına ve daha zaman varken talep ediyoruz: Yaptığınız hukuk dışı bir düzenleme ile yarattığınız bu toplumsal sorunu çözün. Belediye şirketlerinde çalışabilmek için getirilen güvenlik soruşturması şartını kaldırın. Belediyeleri yönettikleri beldelerin huzuru için geliştirdikleri politikalarda serbest bırakın. Ve ne istediğinize karar verin: Huzur mu kaos mu?

Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın